संत रोहिदास चार्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ

स्थापना व उद्देश

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाची स्थापना 1 मे, 1974 रोजी कंपनी अधिनियम 1956 अनुसार करण्यात आली. या महामंडळात विविध चर्मवस्तू उत्पादित करुन सदरच्या वस्तू शासकीय, निमशासकीय विभागांना पुरवठा करण्यात येतात.

ध्येय

अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात.

५० टक्के अनुदान योजना

बीज भांडवल योजना

प्रशिक्षण योजना

गटई स्टॉल योजना

मुदती कर्ज योजना

सुक्ष्म पत पुरवठा योजना

महिला समृध्दी योजना

महिला किसान योजना

शैक्षणिक कर्ज योजना

बॉम्बे लाईफ बिल्डींग, 5 वा मजला,

45, वीर नरीमन रोड,

मुंबई- 400 001.

दुरध्वनी क्रमांक: 2204 4186, 22047157

mktprod@lidcom.co.in

https://lidcom.co.in/

दर पत्रक

अ.क्र. दस्तावेज़ का नाम डाउनलोड
1 Rate Fixation / दरपत्रक Adobe Acrobat Reader (1.29 MB)
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे