अपंगत्व संस्था

स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अंध अनुदानित अपंग शाळांची जिल्हा निहाय यादी

अहमदनगर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध नॅशनल असोसिएशन फॉर दि ब्लाईंड श्रीरामपूर संचलित निवासी अंध शाळा श्रीरामपूर , प्रकाश यात्री संकुल, डावखरमळा, थत्ते ग्राऊंडसमोर, श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर. शाळा 0299 26.02.1999 अनुदानित 55 - 55

अमरावती

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध दि ब्लाईंड वेलफेअर असोसिएशन संचलित डॉ. नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय, अमरावती. शाळा 0274 17.02.1999 अनुदानित 115 - 115
अंध अंध कल्याण संस्था संचलित स्वामी विवेकानंद निवासी अंध विद्यालय, परतवाडा, ता. अचलपुर, जिल्हा अमरावती. शाळा 0650 22.02.2001 अनुदानित 40 - 40
अंध राष्ट्रीय अपंग कल्याण संस्था (नॉफ) संचलित निवासी अंध विद्यालय, चिखलदरा, जिल्हा अमरावती. शाळा 0490 28.04.1999 अनुदानित 80 - 80
अंध राष्ट्रीय अपंग कल्याण संस्था (नॉफ) संचलित स्वातंत्रय सैनिक गोंविदराव बिजवे निवासी अंध विद्यालय, दर्यापूर, जिल्हा अमरावती. शाळा अे-864 05.05.2011 अनुदानित 30 - 30
अंध अंध शिक्षणसंस्था मोशी संचलित निवासी अंध विद्यालय, खानापूर, ता. मोर्शी जि. अमरावती. शाळा ए 375 05.08.2009 अनुदानित 30 - 30

अकोला

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध अंध कल्याण व पुनर्वसन संस्था संचलित कन्हुभाई व्होरा निवासी अंध विद्यालय, गोरक्षण रोड, मलकापुर, ता. जि. अकोला. शाळा 0244 25.01.1999 अनुदानित 75 - 75

औरंगाबाद

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध तारामती बाफना अंध कल्याण व संशोधन संस्था संचलित तारामती बाफना अंध विद्यालय, प्लॉट नं. एफ-23/2, एमआयडीसी, इंडस्ट्रीयल एरिया चिखलठाणा, औरंगाबाद. शाळा 0284 24.02.1999 अनुदानित 60 - 60

बीड

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध बीड जिल्हा अंध सेवा संघ संचलित प्रज्ञा चक्षू निवासी अंध विद्यालय, पोलिस हेडक्वार्टसच्या पश्चिमेस, अंकुशनगरच्या उत्तरेस, नगररोड, बीड. शाळा 0281 24.02.1999 अनुदानित 30 - 30

बुलढाणा

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध अपंग कल्याण व पुर्नवसन संस्था संचलित अंध निवासी विद्यालय, अजिंठारोड, ता. जि. बुलढाणा. शाळा 0170 22.12.1998 अनुदानित 40 - 40

चंद्रपूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध महारोगी सेवा समिती आनंदवन वरोरा संचलित निवासी आनंद अंध विद्यालय, आनंदवन, ता. वरोरा जि. चंद्रपूर. शाळा 0180 22.12.1998 अनुदानित 75 - 75
अंध राष्ट्रीय अंधत्व व जनकल्याण बहुउद्देशिय संस्था संचलित प्रेरणा निवासी अंध विद्यालय, घोडापेठ, चंद्रपूर. शाळा 0716 08.08.2001 अनुदानित 40 - 40

धुळे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध अंध मुलांची शाळा, गणपती रोड धुळे संचलित अंध मुलांची शाळा, गणपती रोड, धुळे. शाळा 0206 31.12.1998 अनुदानित 75 - 75
अंध अंध मुलींची शाळा, गणपती रोड धुळे संचलित अंध मुलींची शाळा, गणपती रोड, धुळे. शाळा 0513 17.05.1999 अनुदानित 40 - 40

हिंगोली

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध गांधी सेवा ट्रस्ट संचलित मातोश्री गंगादेवी देवडा निवासी अंध मुलांचे विद्यालय हिंगोली, जिल्हा हिंगोली. शाळा 0544 18.05.1999 अनुदानित 50 - 50

जळगाव

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित अंध निवासी विद्यालय, चाळीसगाव भंडगाव रोड, ता. चाळीसगाव जळगाव. शाळा 0173 22.12.1998 अनुदानित 60 - 60

जालना

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध वर्धमान स्थानकवासी जनश्रावक संघ संचलित श्री गुरुगणेश दृष्टीहीन विद्यालय, शिवाजी चौक, जालना. शाळा 0305 09.03.1999 अनुदानित 75 - 75

कोल्हापूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध ज्ञानप्रबोधन भवन संचलित ज्ञानप्रबोधन निवासी अंध शाळा, मिरजकर, तिकटी कोल्हापूर, जिल्हा कोल्हापूर. शाळा 0268 04.02.1999 अनुदानित 40 - 40

लातूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध नवयुवक मंडळ संचलित कै. गंगाबाई माधवराव बोराळे निवासी विद्यालय, ता. निलंगा जिल्हा लातूर. शाळा 0278 24.02.1999 अनुदानित 40 - 40
अंध मराठवाडा असोसिएशन ऑफ दि ब्लाईंड संचलित एमएबी निवासी अंध विद्यालय उदगीर जि. लातूर. शाळा 0498 28.04.1999 अनुदानित 40 - 40

मुंबई

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध जन जागृती सेवा मंडळ संस्था डोंबिवली 32, महाजन चाळ गोग्रास वाडी पाथर्ली रोड स्वयंवर सभागृहासमोर डोंबिवली जि. ठाणे संचलित श्रीमती कमला मेहता अंध शाळा, 160 दादासाहेब फाळके रोड, दादर,मुंबई-14. शाळा 0229 25.01.1999 अनुदानित 175 - 175
अंध ब्लार्इंड रिलीफ असोसिएशन फॉर दि ब्लाईंड मुंबई संचलित हॅपी होम अॅण्ड स्कूल फॉर दि ब्लाईंड, ॲनी बेझेंट रोड, वरळी, मुंबई-18. शाळा 0230 25.01.1999 अनुदानित 175 25 200
अंध व्हिक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर दि ब्लाईंड ताडदेव मुंबई संचलित व्हिक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर दि ब्लाईंड, एसी मार्केट समोर, ताडदेव, मुंबई-34. शाळा 0644 15.01.2001 अनुदानित 50 - 50

नागपूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध राष्ट्रीय दृष्टीहीन शिक्षण व पुनर्वसन संस्था संचलित ज्ञान ज्योति निवासी अंध विद्यालय, नागपूर गजानन मंदिराजवळ मोहितेनगर नागळवाडी, ता. हिंगणा, नागपूर. शाळा 0651 28.02.2001 अनुदानित 55 - 55
अंध साई शिक्षण संस्था संचलित राजीव गांधी निवासी अंध विद्यालय, काटोल ग्रामीण रुग्णालयाजवळ, जि. नागपूर. शाळा A-1001 02.07.2013 अनुदानित 50 - 50
अंध ब्लाईंड रिलीफ असोसिएशन अपंग कल्याण संस्था संचलित निवासी अंध मुलांची शाळा दक्षिण अंबाझरी मार्ग, नागपूर. शाळा 0396 25.03.1999 अनुदानित 130 - 130

नांदेड

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट संचलित निवासी अंध विद्यालय, वसरणी, जिल्हा नांदेड. शाळा 0375 26.03.1999 अनुदानित 30 - 30
अंध सुगत शिक्षणप्रसारक मंडळ संचलित निवासी अंध विद्यालय, देगलूर, जिल्हा नांदेड. शाळा 0473 28.04.1999 अनुदानित 75 - 75
अंध शिक्षण समिती बोधडी संचलित निवासी अंध विद्यालय, बोधडी बु. ता. किनवट, जिल्हा नांदेड. शाळा 0181 22.12.1998 अनुदानित 100 - 100
अंध संधी निकेतन शिक्षण संस्था संचलित एकलव्य निवासी अंध विद्यालय, बा-हाळी ता. मुखेड, जिल्हा नांदेड. शाळा 0358 22.03.1999 अनुदानित 40 - 40
अंध शिवशंकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित डॉ. हेलन केलर निवासी अंध विद्यालय, लोहा, ता. लोहा, जिल्हा नांदेड. शाळा ए-324 02.07.2009 अनुदानित 50 - 50

नाशिक

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध नॅशनल असोसिएशन फॉर दि ब्लाईंड युनिट महाराष्ट्र संचलित भावना चांडक महा नॅब स्कूल फॉर दि ब्लाईंड अंध मुलींची निवासी शाळा, प्लॉट नं. पी-66 लेन नं. 3, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक. शाळा 0130 08.12.1998 अनुदानित 40 - 40
अंध मालेगाव अंध शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था संचलित निवासी अंध शाळा, शेठ धरमचंद नेमीचंद धर्माथ औषधालय किदवाई रोड, मालेगाव, ता. मालेगाव जिल्हा नाशिक. शाळा 0612 18.02.1998 अनुदानित 50 - 50

उस्मानाबाद

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध महात्मा जोतीबा फुले जीवन शिक्षण प्रसारक व अपंग सेवा मंडळ संचलित संत कबीर निवासी अंध विद्यालय, गालीबनगर, उस्मानाबाद. शाळा 0816 01.04.2003 अनुदानित 40 - 40

पुणे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध दि पूना स्कूल ॲण्ड होम फॉर दि ब्लाईंड ट्रस्ट पुणे संचलित दि पूना स्कूल ॲण्ड होम फॉर दि ब्लाईंड बॉईज, अंध मुलांची निवासी शाळा, डॉ. माचवेरोड, कोरेगाव पार्क, पुणे. शाळा 0119 1.12.1998 अनुदानित 100 - 100
अंध दि पूना स्कूल ॲण्ड होम फॉर दि ब्लाईंड ट्रस्ट पुणे संचलित दि पूना स्कूल ॲण्ड फॉर दि ब्लाईंड गर्ल्स, अंध मुलींची निवासी शाळा, गांधी भवनजवळ, कोथरुड, पुणे. शाळा 0239 25.01.1999 अनुदानित 75 - 75
अंध नॅशनल फेडरेशन ऑफ दि ब्लाईंड रचनात्मक कार्य समिती मुंबई संचलित जागृती अंध मुलींची शाळा, मु. पो. आळंदी देवाची, मरकळरोड, ता. खेड, जि. पुणे. शाळा 0386 27.03.1999 अनुदानित 40 - 40
अंध पताशीबाई मानव कल्याण ट्रस्ट कोरेगाव पार्क पुणे संचलित पताशीबाई मानव ट्रस्ट अंध विद्यालय, भेासरी, जिल्हा पुणे शाळा 0120 01.12.1998 अनुदानित 50 - 50

सातारा

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध शिवनेरी बहुउद्देशिय विकास संस्था कोरेगाव जि. सातारा संचलित प्रबोधन निवासी अंध विद्यालय, जळगाव रोड, कोरेगाव, जि. सातारा. शाळा 0725 10.09.2001 अनुदानित 50 - 50

सोलापूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध दि नॅशनल असोसिएशन फॉर दि ब्लाईंड सोलापूर संचलित राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल फॉर दि ब्लाईंड, होटागीरोड, रत्नदिप हौं. सो. विकास नगरमागे ता. जि. सोलापूर. शाळा 0135 10.12.1998 अनुदानित 40 - 40
अंध रोटरी नॉर्थ वेलफेअर सोसायटी फॉर दि ब्लाईंड सोलापूर संचलित भैरु रतन दमाणी निवासी अध शाळा, दमानीनगर, सोलापूर. शाळा 0285 24.02.1999 अनुदानित 40 - 40
अंध लायन्स क्लब पंढरपुर अंध विकास संस्था पंढरपुर संचलित निवासी अंध शाळा पंढरपूर, नगरपरिषद इमारत दुसरा मजला, हनुमान मैदान, ता. पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. शाळा 0608 21.01.2000 अनुदानित 30 - 30

ठाणे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध प्रगती अंध विद्यालय बदलापूर जि. ठाणे संचलित प्रगती अंध विद्यालय, मु. पो. बदलापुर, ता. अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे. शाळा 0253 10.02.1999 अनुदानित 35 - 35

वर्धा

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध शारदा कला व सांस्कृतीक मुडळ संचलित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अंध विद्यालय, नालवाडी, वर्धा शाळा 0738 08.01.2002 अनुदानित 40 - 40
अंध संत भानुदास महाराज संस्था संचलित निवासी अंध विद्यालय, वर्धमनेरी ता. आर्वी, जिल्हा वर्धा. शाळा 0315 09.03.1999 अनुदानित 50 - 50

यवतमाळ

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध अंध मुकबधीर अपंग शिक्षण संस्था संचलित निवासी अंध विद्यालय, वसंतनगर पोफाळी, ता. उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ. शाळा 0364 22.03.1999 अनुदानित 50 - 50

स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अंध अनुदानित अपंग कार्यशाळांची जिल्हा निहाय यादी

अमरावती

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध अंध कल्याण संघ संचलित आश्रित अंध कर्मशाळा, कॅम्प अमरावती, जेल क्वार्टसजवळ, ता. जि. अमरावती. कार्यशाळा 0221 12.01.1999 अनुदानित 50 - 50

जळगाव

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध श्रमसाधना ट्रस्ट संचलित अंध औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, मेरुनरोड, जिल्हा पेठ सिंधी कॉलनी जवळ, जि. जळगाव. कार्यशाळा 0172 22.12.1998 अनुदानित 30 - 30

लातूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध ग्रामीण श्रमीक प्रतिष्ठाण संचलित अंध अपंग स्वयंरोजगार प्रशिक्षण व पुनर्वसन केंद्र, बुधोडा, ता. औसा, जि. लातूर. कार्यशाळा 0379 26.03.1999 अनुदानित - 30 30
अंध प्रज्ञानिकेतन शिक्षण संस्था संचलित निवासी अंध उद्योगगृह, उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर. कार्यशाळा 0523 17.05.1999 अनुदानित 30 - 30
अंध अंधजन विकास मंडळ संचलित व्यवसाय प्रशिक्षण व स्वयंरोजगार केंद्र, श्रीकृष्णनगर, लातूर. कार्यशाळा 0259 10.02.1999 अनुदानित - 30 30

मुंबई शहर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध अंध सहाय्यक संघ वरळी संचलित एन एस डी अंध उद्योग गृह डॉ. ॲनी बेझेंट रोड, पासपोर्ट ऑफिस समोर वरळी, कॉलनी, पी. ओ. मुंबई 400 030. कार्यशाळा 0151 16.12.1998 अनुदानित 100 - 100
अंध अंध सहाय्यक संघ वरळी संचलित एन एस डी अंध उद्योग गृह के-164, कॉटन डेपो, कॉटनग्रीन, मुंबई 400 033. कार्यशाळा 0174 22.12.1998 अनुदानित 75 - 75
अंध दि नॅब वर्क शॉप फॉर दि ब्लाईंड वरळी संचलित दि नॅब वर्क शॉप फॉर दि ब्लाईंड वरळी, मुंबई 400 030. कार्यशाळा 0176 22.12.1998 अनुदानित 100 20 120

मुंबई उपनगर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध नॅशनल असोसिएशन फॉर दि ब्लाईंड इंडिया संचलित मंचेरशी नौरोजी बानाजी इंडस्ट्रियल होम फॉर दि ब्लाईंड, जोगेश्वरी ( प ) मुंबई. कार्यशाळा 0168 18.12.1998 अनुदानित 29 12 41
अंध ब्लाईंड रिलीफ असोसिएशन संचलित श्रीमती कुमुदबेन द्वारकादास व्होरा होम फॉर दि ब्लाईंड, वुमेन, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400 058. कार्यशाळा 0149 16.12.1998 अनुदानित 50 - 50

नांदेड

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध कै. सटवाजी पाटील किल्हाळकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सावित्रीबाई फुले अंध मुलींची निवासी कर्मशाळा, नांदेड. कार्यशाळा 0458 28.04.1999 अनुदानित 40 - 40
अंध मनोहर एज्युकेशन सोसायटील वझर संचलित अंध कल्याण व पुनर्वसन केंद्र, सुनिलनगर, जि. नांदेड. कार्यशाळा 0465 28.04.1999 अनुदानित 35 - 35

नागपूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध ब्लाईंड रिलीफ असोसिएशन अपंग कल्याण संस्था संचलित शेल्टर्ड वर्कशॉप फॉर दि ब्लाईंड, दक्षिण अंबाझरी मार्ग, नागपुर. कार्यशाळा 0397 26.03.1999 अनुदानित 50 - 50
अंध पिंकी एज्युकेशन सोसायटी संचलित मॅा. कस्तुरबा अंध अपंग ( संमिश्र) पुनर्वसन व प्रशिक्षण केंद्र, पंचवटी वृध्दाश्रमाजवळ, चिटणीसनगर, उमरेड रोड, नागपूर. कार्यशाळा 0249 29.01.1999 अनुदानित 25 - 25

नाशिक

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध नॅशनल असोसिएशन फॉर दि ब्लाईंड सातापूर जि. नाशिक संचलित नॅब नाईस विजय मर्चंट मेमोरियल ट्रस्ट वर्कशॉप कम ट्रेनिंग सेंटर फॉर दि ब्लाईंड प्लॉट नंबर एम आय डी सी, लेन नंबर सातपूर नाशिक. कार्यशाळा 0131 08.12.1998 अनुदानित - 30 30

पुणे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध दि पुना ब्लाईंड मेन्स असोसिएशन संचलित टेक्निकल ट्रेनिंग इंन्स्टिटयुट फॉर दि ब्लाईंड, रामटेकडी, डॉ. हेलन केलर रोड, हडपसर, पुणे. कार्यशाळा 0590 26.07.1999 अनुदानित 100 75 175
अंध दि पूना स्कूल ॲण्ड होम फॉर दि ब्लाईंड ट्रस्ट संचलित दि पूना स्कूल ॲण्ड होम फॉर दि ब्लाईंड गर्ल्स ट्रेनिंग सेंटर, कोथरुड, पुणे कार्यशाळा 0588 21.07.1999 अनुदानित 40 - 40
अंध नवजीवन अंध अपंग कल्याण मंडळ कोंढवा पुणे संचलित निवासी अंध अपंग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह, आंबेगाव, ता. हवेली, जि. पुणे. कार्यशाळा 0837 25.11.2003 अनुदानित 30 - 30

ठाणे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध राष्ट्रीय अंध कल्याण संघ खान अब्दुल गफारखान रोड, सी फेस मुंबई-11 संचलित नॅब आय बी डी आय, पॉलिटेक्निक, अंबरनाथ, प्लॉट नंबर अ-52/53 आनंद नगर, अंबरनाथ ( पूर्व ) जि. ठाणे. कार्यशाळा 0113 01.12.1998 अनुदानित 40 - 40

सोलापूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अंध दि नॅशनल असोसिएशन फॉर दि ब्लाईंड सोलापूर संचलित एन ए बी निवासी कार्यशाळा, सोलापूर. कार्यशाळा 0136 10.12.1998 अनुदानित 40 - 40

स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येणा-या अस्थिव्यंग अनुदानित अपंग शाळांची जिल्हा निहाय यादी

अहमदनगर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग ग्रामिण अपंग केंद्र टाकळी ढोकेश्वर,ता.पारनेर,जि. नगर ग्रामिण अपंग केंद्र, टाकळी ढोकेश्वर, ता. पारनेर, जिल्हा अहमदनगर शाळा 0391 /26.03.1999 अनुदानित 80 0 80
अस्थिव्यंग प्रतिष्ठान शिक्षण प्रसारक मंडळ, नजीक बाभुळगांव,ता. शेगाव, जिल्हा अ.नगर जय भवानी अपंग विद्यालय, बाभुळगाव, ता. शेगांव, जिल्हा अ.नगर शाळा ए-361 /30.07.2009 अनुदानित 25 0 25

अमरावती

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग दि नॅशनल असोसिएशन फॉर दि वेलफेअर ॲण्ड फिजीकली हॅण्डीकॅप अमरावती राष्ट्रीय अपंग कर्मशाळा, अमरावती, जिल्हा अमरावती शाळा 0272 /17.02.1999 अनुदानित 60 0 60
अस्थिव्यंग अण्णाभाऊ शिक्षण संस्था,चांदुरबाजार, अमरावती संचलित आदर्श अस्थीव्यंग निवासी शाळा, चिखलदरा, जिल्हा, अमरावती शाळा 0486 /28.04.1999 अनुदानित 30 0 30
अस्थिव्यंग राष्ट्रीय अपंग असोसिएशन,बडनेरा, अमरावती संचलित श्री देवीदास काळे निवासी अस्थिव्यंग अपंग विद्यालय, बडनेरा, अमरावती शाळा 0487 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग राष्ट्रीय अपंग असोसिएशन,बडनेरा, अमरावती संचलित श्री देवीदास काळे निवासी अस्थिव्यंग अपंग विद्यालय, बडनेरा, अमरावती शाळा 0503 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री साई शंकर बहुउददेशिय शिक्षण संस्‍था, दर्यापूर, जिल्हा, अमरावती संचलित वंसतराव नाईक अपंग निवासी कर्मशाळा, अमरावती शाळा ए-883 /16.06.2016 अनुदानित 60 0 60
अस्थिव्यंग ग्रामिण अपंग विकास संस्था, उवरगाव संचलित स्व राजीव गांधी अपंग निवासी तांत्रिक कर्मशाळा, उवरगांव, जि. अमरावती शाळा 0787 /09.12.2002 अनुदानित 25 0 25

औरंगाबाद

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग अक्षर विकास शिक्षण प्रसारक मंडळ, औंरगाबाद, संचलित जोगेश्वरी अपंग‍ प्रशिक्षण केंद्र, सिल्लोड, जिल्हा औंरगाबाद शाळा 0624 /03.03.2000 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग प्रेरणा ट्रस्ट औंरगाबाद संचलित अपंग कार्यशाळा, औंरगाबाद, जिल्हा औंरगाबाद शाळा 0436 /28.04.1999 अनुदानित 0 75 0
अस्थिव्यंग जयमानव मुक्ती व ग्रामविकास मंडळ, औंरगाबाद संचलित चैतन्य कानिफनाथ निवासी अपंग विद्यालय, नाळेगांव, जिल्हा औँरगाबाद शाळा 0437 /28.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग महावीर शिक्षण संस्था, जायकवाडी, औंरगाबाद संचलित विद्यालय, नाथनगर, ता, पैठण, जिल्हा औंरगाबाद शाळा 0600 /31.01.2000 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग अक्षर विकास मंडळ, औंरगाबाद संचलित हिराजी बाबा निवासी विद्यालय, चिंचोळी, औंरगाबाद शाळा 625/03.03.2000 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग मराठवाडा ग्रामिण अपंग विकास मंडळ संचलित निवासी अस्थिव्यंग विद्यालय, सिल्लोड, जिल्हा औंरगाबाद शाळा 0731 /08.12.2002 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग मराठवाडा ग्रामिण अपंग विकास मंडळ संचलित इंदिरा गांधी अपंग निवासी विद्यालय, औरंगाबाद शाळा 0782 /09.12.2002 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग लोक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित नाथ निवासी अस्थिव्यंग विद्यालय, औरंगाबाद शाळा 403 /06.04.1999 अनुदानित 40 0 40

बीड

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग छत्रपती शाहू महाराज अपंग पुनर्वसन संस्था, बीड संचलित छत्रपती शाहू महाराज अस्थिव्यंग विद्यालय, आष्टी, बीड शाळा 0563 /29.05.1999 अनुदानित 25 0 0
अस्थिव्यंग ग्राम भारती शिक्षण संस्था, बीड कै. बाबासाहेब पंराजपे निवासी अपंग विद्यालय, अंबाजोगाई जि. बीड शाळा 0480 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 0
अस्थिव्यंग बालाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ बीड संचलित अपंग विकलांग विद्यालय, बीड जिल्हा बीड शाळा 0684 /08.05.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग वैष्णोदेवी शिक्षण प्रसारक बहुउददेशिय मंडळ, संचलित अस्थिव्यंग विकलांग विद्यालय, किल्लेधारुर, जिल्हा बीड शाळा 0763 /29.08.2002 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग ज्ञानदिप शिक्षण प्रसारक मंडळ, पिंपळदरी, परभणी संचलित भगवानबाबा अस्थिव्यंग विद्यालय, दादाहरी वडगांव, परळी, जिल्हा बीड शाळा 502 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग जंगदबा शिक्षण प्रसारक मंडळ,माझलगांव,जिल्हा बीड संचलिंत अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय, माझलगांव बीड शाळा ए-207 /13.03.2009 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग संजीवणी सेवाभावी संस्था,नेकनूर,जिल्हा संचलित अपंग निवासी विद्यालय ,नगररोड शाळा ए-272 /26.03.2009 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग परिवर्तन सेवाभावी संस्था, नेकनूर जिल्हा बीड संचलित अपंग निवासी विद्यालय, नेकनूर, जिल्हा बीड शाळा ए-224 /21.01.2009 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग राष्ट्रीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, बीड संचलित निवासी अस्थिव्यंग विद्यालय, बीड शाळा 0773 /30.09.2002 अनुदानित 25 0 25

भंडारा

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग राष्ट्रीय आदिवासी युवक संस्था, साकोली, जि. भंडारा संचलित अपंग औद्योगिक निवासी कर्मशाळा, साकोली, जि. भंडारा शाळा 0423 /28.04.1999 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग राष्ट्रीय आदिवासी युवक संस्था, जि. भंडारा संचलित ज्योतिबा फुले निवासी अपंग कर्मशाळा, जि. भंडारा शाळा 0424 /28.04.1999 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग भंडारा जिल्हा बहुउददेशिय विकास संस्था, भंडारा संचलित अपंग प्रशिक्षण केंद्र, बजाजनगर, तुमसर, जिल्हा भंडारा शाळा 0642 /13.09.2000 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग ओमहरी बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, लाखणी, जिल्हा, भंडारा संचलित राधादेवी अपंग निवासी विद्यालय, लाखणी, जिल्हा, भंडारा शाळा ए-309 /04.06.2009 अनुदानित 100 0 100
अस्थिव्यंग श्री सत्यनारायण मंडळ तुमसर जिल्हा भंडारा संचलित अपंग निवासी विद्यालय, मु. पो.जि. भंडारा शाळा ए-243 /20.02.2009 अनुदानित 40 0 40

बुलढाणा

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग अपंग कल्याण व पुनर्वसन संस्था, बुलढाणा संचलित अपंग निवासी विद्यालय, बुलढाणा, जिल्हा बुलढाणा शाळा 0340 /11.03.1999 अनुदानित 40 20 60
अस्थिव्यंग विवेकानंद आश्रम, हिवरा, मेहकर,जिल्हा बुलढाणा संचलित विवेकानंद अपंग निवासी विद्यालय, हिवरा, ता. मेहकर, जिल्हा बुलढाणा शाळा 0339 /11.03.1999 अनुदानित 30 0 30
अस्थिव्यंग प्रज्ञा दिप शिक्षण प्रसारक शिक्षण संस्था, बुलढाणा, संचलित एम एम भिसे अपंग निवासी विद्यालय, बुलढाणा, जिल्हा बुलढाण शाळा 0425 /29.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग आंनद स्वामी शिक्षण प्रसारक संस्था, बुलढाणा संचलित ज्ञानेश्वर अपंग शाळा, देऊळगांव, जिल्हा बुलढाणा शाळा 0426 /24.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री गुरुदत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा संचलित पार्वतीमाता अपंग निवासी विद्यालय, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा शाळा 0554 /28.05.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग परमानंद महाराज बहुउद्देशिय संस्था, चिखली, जिल्हा बुलढाणा संचलित विद्यादेवी निवासी अपंग विद्यालय, चिखली, जिल्हा बुलढाणा शाळा 0553 /28.05.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग इंदिरा विकास अपंग कल्याण व पुनर्वसन संस्था, पुर्णा,जिल्हा बुलढाणा संचलित अपंग निवासी कार्यशाळा, जानेफळ, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा शाळा 0583 /12.07.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग प्रीयदर्शनी अपंग कल्याण व बहुउद्देशिय संस्था, पातुर्डा, जिल्हा बुलढाणा संचलित अपंग निवासी विद्यालय, पातर्डा, जिल्हा बुलढाणा शाळा 0587 /21.07.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग जय अंबे शिक्षण प्रसारक व सांस्कृतिक क्रिडा मंडळ, शेगांव, जिल्हा बुलढाणा संचलित मारोती मल्हारी देवकते, अपंग निवासी विद्यालय, शेगांव, जिल्हा बुलढाणा शाळा 0639 /09.11.2000 अनुदानित 30 0 30

चंद्रपूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग महारोगी सेवा समिती आंनदवन, वरोरा, जि. चंद्रपूर संचलित संधी निकेतन अस्थिव्यंग विद्यार्थी कर्मशाळा ,आंनदवन, वरोरा, जिल्हा चंद्रपूर शाळा 0178 /22.12.1998 अनुदानित 85 0 85
अस्थिव्यंग अपंग विकास मंडळ, ब्रम्हपुरी, जि.चंद्रपूर संचलिंत अस्थिव्यंग विद्यालय, ब्रम्हपूरी, जिल्हा चंद्रपूर शाळा 0720 /01.04.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग ग्रामीण विकास समिती मूल, संचलित अपंग निवसी विद्यालय, मूल, जिल्हा चंद्रपूर शाळा 0623 /03.03.2000 अनुदानित 25 0 25

धुळ

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग नवजीवन विद्याविकास मंडळ, नंगाव,जिल्हा धुळे अस्थिव्यंग निवासी शाळा, नंगाव, जिल्हा, धुळे शाळा 0413 /28.04.199 अनुदानित 25 0 40
अस्थिव्यंग अपंग व कुष्ठरोगी स्वावलंबन संस्था, धुळे प्रौढ तांत्रिक अपंग कर्मशाळा, धुळे शाळा 0669 /16.03.2001 अनुदानित 25 15 40
अस्थिव्यंग विश्वकर्मा विद्याप्रसारक मंडळ, नाणे, धुळे संचलित अहिल्यादेवी होळकर अपंग महिला तांत्रिक अपंग कार्यशाळा, धुळे शाळा 0784 /09.12.2002 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग कै. रत्नाबाई‍ भिमराव जहागिरदार अपंग निवासी विद्यालय,सिंदखेडा, जिल्हा धुळे शाळा - अनुदानित 25 0 25

गडचिरोली

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग मागासवर्गीय सुशिक्षीत बेकार एज्युकेशन सोसायटी, ब्रम्हपूरी, संचलित स्व. राजीव गांधी विशेष निवासी अपंग विद्यालय, देसाईगंज (वडसा) जि. गडचिरोली शाळा 0418 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग प्रगती बहुउददेशिय अपंग शिक्षण प्रसारक संस्था गडचिरोली संचलित निवासी अपंग विद्यालय, जिल्हा गडचिरोली शाळा 0417 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग ग्रामीण आदिवासी विकास संस्था, गडचिरोली संचलित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अपंग निवासी संस्था, वैरागड‍ जिल्हा गडचिरोली शाळा 0735 /20.10.2001 अनुदानित 25 0 25

गोंदिया

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग शिल बहुउद्देशिय अपंग विकास संस्था,गोंदिया संचलित अपंग प्रशिक्षण केंद्र, बिरसी, ता. तिरोडा, जि. भंडारा शाळा 0637 /20.01.2000 अनुदानित 25 0 25

हिंगोली

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग जनजागृती शिक्षण प्रसारक मंडळ, अस्थिव्यंग विद्यालय, वसमत, जिल्हा हिंगोली शाळा 0535 /18.05.2000 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग संगमेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, देगलूर संचलित श्री साईबाबा निवासी विद्यालय, कळमनूरी, जि. हिंगोली शाळा 0771 /26.09.2002 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग रविकिरण शिक्षण प्रसारक मंडळ, परभणी संचलित नृसिंह निवासी अस्थिव्यंग विद्यालय, सेनगांव, जि. हिंगोली. शाळा 0441 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग लोक शिक्षण प्रसारक मंडळ हिंगोली संचलित खाकीबाबा अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय,हिंगोली जि. हिंगोली शाळा 0532 /27.04.2004 अनुदानित 25 15 40
अस्थिव्यंग त्रिशरण शिक्षण प्रसारक मंडळ कळमनूरी, जि. परभणी संचलित निवासी अपंग विद्यालय,आखाडा, बाळापूर, कळमनूरी, जि. हिंगोली शाळा 0988 /07.03.2006 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग सर्वीदय एज्यूकेशन ॲण्ड व्हॅालन्टरी असोसिएशन नांदेड संचलित अपंग निवासी विद्यालय, हिंगोली शाळा ए-252 /03.03.2001 अनुदानित 40 0 40

जालना

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग भारतमाता मागासवर्गीय सुधार समिती, दाभाडी, मंगरूळपीर, जालना अपंग निवासी विद्यालय, जालना शाळा 0433 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग राजुरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, जालना संचलित राजुरेश्वर अपंग निवासी विद्यालय, टाकळी भोकरदन, जिल्हा जालना शाळा 0697 /10.07.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग रेणूका शिक्षण प्रसारक मंडळ, परभणी संचलित स्वा. सै .कै .रामराव कान्हेकर निवासी अस्थिव्यंग विद्यालय, मंठा जिल्हा जालना शाळा 0434 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री तुळजाभवानी शिक्षण् प्रसारक मंडळ, जालना संचलिंत अपंग निवासी विद्यालय, वाढूर, जिल्हा जालना शाळा 0404 /06.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग श्री तुळजाभवानी शिक्षण् प्रसारक मंडळ, जालना संचलिंत अपंग निवासी विद्यालय, वाढूर, जिल्हा जालना शाळा 0430 /28.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग रेणूका शिक्षण प्रसारक मंडळ, परभणी संचलित स्वा. सै .कै .रामराव कान्हेकर निवासी अस्थिव्यंग विद्यालय, मंठा जिल्हा जालना शाळा 0527 /18.05.1999 अनुदानित 25 0 25

लातूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग श्री गणेश प्रसारक मंडळ, लातूर संचलित सुआश्रय निवासी अपंग कर्मशाळा, चाकूर, जिल्हा लातूर शाळा 0457 /28.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग श्री गणेश प्रसारक मंडळ, लातूर संचलित निवासी अपंग कर्मशाळा, चाकूर, जिल्हा लातूर शाळा 0499 /28.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग अधिष्ठान बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, लातूर संचलित अधिष्ठान निवासी अपंग विद्यालय, लातूर शाळा 0609 /20.01.2000 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग मराठवाडा अपंग संघटना, लातूर संचलित मराठवाडा अपंग प्रशिक्षण केंद लातूर शाळा 0378 /26.03.1999 अनुदानित 100 20 100
अस्थिव्यंग भगवान गाडगेबाबा शिक्षण संस्था, लातूर संचलित भगवानबाबा निवासी अपंग विद्यालय, देवणी, जिल्हा लातूर शाळा 0454 /28.05.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग अहिल्यादवी शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर संचलित निवासी अपंग विद्यालय, उदगीर, जिल्हा लातूर शाळा 0393 /26.03.1999 अनुदानित 25 15 40
अस्थिव्यंग ग्रामविकास युवक मंडळ,बाऱ्हाळी, संचलित निवासी अपंग कर्मशाळा, उदगीर, जिल्हा लातूर शाळा 0410 /06.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग श्री अनंतपाळ शिक्षण संस्था, लातूर संचलित ज्ञानविकास अस्थिव्यंग विद्यालय, उदगीर, जिल्हा, लातूर शाळा 0450 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग रामजी सुभेदार बहुउद्देशिय् विकास संस्था, संचलित प्रज्ञा अपंग मुलीचे विदयालय, लातूर, जिल्हा, लातूर शाळा 0449 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग महात्मा फुले उददेशिय प्रशिक्षण मंडळ, लातूर संचलितप्रेमनाथ महाराज निवासी अस्थिव्यंग विद्यालय, उदगीर, जिल्हा, लातूर शाळा 0453 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री गणेश प्रसारक मंडळ, लातूर संचलित अपंग निवासी विद्यालय, चाकूर, जिल्हा, लातूर शाळा 0596 /24.12.1999 अनुदानित 25 15 40
अस्थिव्यंग श्री सताई शिक्षण संस्था, धानोरा संचलित कै. राजाबाई‍ धानोरकर अपंग निवासी विद्यालय, धानोरा जिल्हा, लातूर शाळा 0652 /28.02.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग फला ए मिलन बहुउद्देशिय् प्रसारक मंडळ, जिल्हा लातूर संचलिंत जयभारत निवासी अपंग विद्यालय, निंलगा, जिल्हा लातूर शाळा 0653 /11.10.2000 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग मराठवाडा अपंग केंद्र लातूर संचलित माहेर अस्थिव्यंग मुलीचे विद्यालय, लातूर शाळा 0709 /07.03.2001 अनुदानित 100 0 100
अस्थिव्यंग लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिक्षणसंस्था, लातूर संचलित कै. सरस्वती शिंदे निवासी अपंग विद्यालय, निंलगा जिल्हा लातूर शाळा 0654 /18.11.2000 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग अहिल्यादेवी होळकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर संचलिंत श्री संत तुकाराम महाराज निवासी अपंग कर्मशाळा, अहमदपूर, जिल्हा लातूर शाळा 0756 /16.04.2002 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग जीवन विकास ग्रामिण महिला मंडळ, लातूर संचलित संत जनाबाई निवासी अपंग विद्यालय, निंलगा, जिल्हा लातूर शाळा 0751 /24.05.2002 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग साने गुरुजी स्मारक शिक्षण संस्था, उदगीर, जि. लातूर संचलित माणिकराव कोयले बोरळकर निवासी अपंग विद्यालय, निलंगा ,लातूर शाळा 0406 /06.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग साने गुरुजी स्मारक शिक्षण संस्था, उदगीर, जि. लातूर संचलित विलासराव भोसले निवासी अपंग विद्यालय, लातूर शाळा 408 /06.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग साने गुरुजी स्मारक शिक्षण संस्था, उदगीर, जि. लातूर संचलित श्री नारायणरावजी पाटील गुडसूरकर निवासी अपंग विद्यालय,देवणी, लातूर शाळा 409 /06.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ,सेलमोहा, संचलित कै. विनायकबाबा अस्थिव्यंग विद्यालय, किनगाव, अहमदपूर जिल्हा लातूर शाळा 0456 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग जीवन विकास ग्रामिण महिला मंडळ, लातूर संचलित विठ्ठल पांडूरंग समिश्र निवासी अपंग कार्यशाळा, जिल्हा लातूर शाळा 0772/26.03.2001 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग महाराणा प्रताप शिक्षण संस्था,वलवड,संचलित श्री उमांकात नरसिंग तपशाळे निवासी अपंग विद्यालय, लातूर शाळा 0407 /06.04.1999 अनुदानित 30 0 30
अस्थिव्यंग श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातुर, संचलित निवासी अपंग विद्यालय, अहमदपूर, जि. लातूर शाळा 0452 /29.09.2001 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग गुलशन शिक्षण प्रसारक संस्था, लातूर संचलित महात्मा ज्योतीबा फुले निवासी अपंग शाळा, चाकूर, जिल्हा लातूर शाळा 0987 /04.03.2006 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग विमुक्त भटक्या जाती सेवा समिती थोंडवाडी, जि. उदगीर, संचलित बंजरग अपंग निवासी विद्यालय, रेणापूर जि. लातूर शाळा ए-128 /29.06.2007 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग जनकल्याण बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास सेवाभावी संस्था, गुरधाळ, ता. उदगीर, जि. लातूर संचलित इंदिरा गांधी निवासी अपंग विद्यालय, औराद शहाजनी, जिल्हा लातूर शाळा ए-474 /06.01.2010 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग चंद्रसागर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था औराद शहाजनी, जि. लातूर संचलित इंदिरा गांधी निवासी निवासी अपंग विद्यालय, तोगरी, जि. लातूर शाळा ए-1017 /02.11.2013 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग गणेश शिक्षण प्रसारक मंडळ, तिरुका, ता. जळकोट, जि.लातूर संचलित वसंतदादा पाटील निवासी अपंग विद्यालय, तोगरी, जि. लातूर शाळा ए-217 अनुदानित 25 0 25

मुंबई

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग एस ई डे स्कुल अग्रिपाडा,मुंबई एस ई डे स्कुल अग्रिपाडा, मनपा बिल्डींग ,मोटलीबाई मार्ग मुंबई. शाळा 0326 /11.03.1999 अनुदानित 0 130 130
अस्थिव्यंग एस ई डे स्कुल, सांताकु्ज शाखा एस ई डे स्कुल सांताक्रुज (प) मुंबई शाळा 0327 /11.3.1999 अनुदानित 0 60 60
अस्थिव्यंग एस ई डे स्कुल ॲटाप हिल, मुंबई एस ई डे स्कुल, ॲटाप हिल, सेक्टर नं. 3 मुंबई शाळा 0328 /11.03.1999 अनुदानित 0 80 80
अस्थिव्यंग इंडियन कॅन्सर सोसायटी परेल, मुंबई पुनर्वसन केंद्र जेटलीबाई वाडीया रोड,परेल, मुंबई शाळा 0175 /22.12.1998 अनुदानित 0 100 100
अस्थिव्यंग कलमा मेहता नॅसियोज,चेंबूर मुंबई रिहॅब्लीटेशन सेंटर, पोस्टल कॉलनी, चेंबूर, मुंबई शाळा 0201 /30.12.1999 अनुदानित 0 165 165
अस्थिव्यंग दि फेलोशिप ऑफ दि फिजीकली हॅन्डीकॅप्ड, मुंबई दि फेलोशिप ऑफ दि फिजीकली हॅण्डीकॅप्ड,अपंगाची कर्मशाळा,लाला लजपतराय मार्ग, मुंबई शाळा 0167 /18.12.1998 अनुदानित 0 110 11

नागपूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग होम फॉर एजेड ॲन्ड फिजीकली हॅन्डीकॅप्ड संस्था, नागपूर संचलित स्नेहसदन अपंग मुलांची शाळा, उंटखाना, जि. नागपूर शाळा 0367 /22.03.1999 अनुदानित 125 0 125
अस्थिव्यंग होम फॉर एजेड ॲन्ड फिजीकली हॅन्डीकॅप्ड संस्था, नागपूर संचलित प्रेरणालय प्रौढ फिजीकली हॅन्डीकॅप्डशेल्टर्ड, वर्कशॉप, उंटखाना, जि. नागपूर शाळा 0395 /26.03.1999 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग मातृसेवा संघ, सीताबर्डी, नागपूर संचलित अस्थिव्यंग मुलांसाठी रूग्णालयीन शाळा व पुनर्वसन केंद्र, सीताबर्डी, नागपूर शाळा 441 /06.04.1999 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज टेक्नीकल ॲन्ड एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर संचलित प्रौढ अपंगांची तांत्रिक कर्मशाळा, नागपूर शाळा 0594 /01.12.2000 अनुदानित 95 0 95
अस्थिव्यंग जय शिव बहुउद्देशिय संस्था, लोहाअली, जि. नागपूर संचलित संत मेहेरबाबा निवासी अपंग विद्यालय, उमरेड, जि. नागपूर शाळा ए-981 /20.12.2012 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री. साई शिक्षण संस्था, नागपूर संचलित राजीव गांधी निवासी अस्थिव्यंग विद्यालय, काटोल, जि. नागपूर शाळा ए-1002 /02.07.2013 अनुदानित 65 0 65
अस्थिव्यंग श्री. संत नावाजी महाराज विद्यालय प्रशिक्षण संस्था, संचलित श्री. संत जगनाडे महाराज संमिश्र अपंग औद्योगिक कर्मशाळा, नागपूर शाळा 0821 /23.04.2003 अनुदानित 50 0 50

नांदेड

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग श्रीमती सटवाबाई शिक्षण संस्था, देगलूर नांदेड, संचलित तुळजाभवानी निवासी अपंग औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, देगलूर, जिल्हा नांदेड शाळा 464 /28.04.1999 अनुदानित 60 0 60
अस्थिव्यंग अपग अनाथाश्रम नांदेड संचलित श्री संत गाडगेमहाराज निवासी अपंग विद्यालय, सांगली जि. नांदेड शाळा 0461 /28.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग कुटुंरकर एज्युकेशन, नांदेड संचलित कुटुंरकर निवासी अपंग कर्मशाळा, गोवर्धन घाट जिल्हा नांदेड शाळा 0602 /13.01.2000 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अपंग‍ शिक्षण संस्था, नांदेड संचलित महात्मा फुले निवासी अपंग निवासी विद्यालय, देगलूर, जिल्हा नांदेड शाळा 0475 /28.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग जनसेवा शिक्षण प्रसारक मंडळ, नांदेड संचलित निवासी अपंग विद्यालय, एकलहरा, जिल्हा नांदेड शाळा 0463 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग समाज प्रबोधन मंडळ, नांदेड संचलित मल्लप्पा सरसंबे अपंग शाळा,भोकर, जिल्हा नांदेड शाळा 471 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग संधी निकेतन शिक्षण संस्था, नांदेड संचलित नरसामाता अपंग विद्यालय, देगलूर, जिल्हा नांदेड शाळा 0492 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग जीवन विकास संस्था, देगलूर, जिल्हा नांदेड संचलित साईबाबा अपंग निवासी अपंग विद्यालय, सिडको, नांदेड शाळा 0496 /28.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग श्री. सेवादास शिक्षण संस्था, नांदेड संचलित जवाहरलाल नेहरु निवासी अपंग विद्यालय, सिडको, नांदेड शाळा 0493 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री. सेवादास शिक्षण संस्था, नांदेड संचलित महात्मा गांधी निवासी अपंग विद्यालय, सिडको, नांदेड शाळा 0656 /01.03.2001 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग महात्मा फुले शिक्षण‍ प्रसारक मंडळ, बिलोली, मुखेड,नांदेड संचलिंत यशवंतराव चव्हाण निवासी अपंग विद्यालय, जिल्हा नांदेड शाळा 0670 /16.03.2001 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग जय हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ, नांदेड, संचलित पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर निवासी अपंग विद्यालय, नांदेड शाळा 0665 /16.03.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग यशवंत शिक्षण संस्था नांदेड, संचलित महात्मा गांधी निवासी अपंग विद्यालय, नांदेड शाळा 0666 /16.03.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग समता युवक मंडळ , वडगाव संचलित निवासी अपंग कर्मशाळा, मुखेड जिल्हा नांदेड शाळा 0667 /16.03.2001 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ, धानोरा, जिल्हा नांदेड संचलित जय मल्हार निवासी अपंग विद्यालय, कंधार, जिल्हा नांदेड शाळा 668 /16.03.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग अपोगोध्दार शिक्षण संस्था,देगलूर,जिल्हा नांदेड, श्रीमती नागरबाई शिवराम बीजलीकर निवासी अपंग विद्यालय, देगलूर जिल्हा नांदेड शाळा 0515 /07.05.1999 अनुदानित 30 0 30
अस्थिव्यंग प्रभात शिक्षण प्रसारक कुडलेश्वर निवासी अपंग विद्यालय, कुंडजवाडी ता. बिलोली, जिल्हा नांदेड शाळा 745 /08.11.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग ग्रामीण विद्याविकास आणि शिक्षण प्रसारक मंडळ, डोंगरगाव, लोहा, जि. नांदेड संचलित साने गुरुजी निवासी अपंग विद्यालय, माळेगाव,(म), देगलूर, जिल्हा नांदेड शाळा 0949/29.10.2005 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, कुसळा, ता, कंधार जि, नांदेड संचलित स्वामी विवेकानंद निवासी अपंग विद्यालय, नरसी, नायगांव, ता. जि. नांदेड शाळा ए-057 /3011.2005 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री संगमेश्वर‍ शिक्षण प्रसारक मंडळ, नांदेड, संचलित अपंग निवासी विद्यालय, जिल्हा नांदेड शाळा 0986 /16.02.2006 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग श्री संगमेश्वर‍ शिक्षण प्रसारक मंडळ, नांदेड, संचलित बजरंग निवासी अपंग विद्यालय, जिल्हा नांदेड शाळा ए-128 /29.06.2007 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग सावित्रीबाई फुले विमूक्त भटक्या जमाती शिक्षण संस्था, अहमदपूर, संचलित संजीवनी निवासी अपंग विद्यालय, कंधार, नांदेड शाळा 0689 /24.04.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री तुळजाभवानी शिक्षण् प्रसारक मंडळ, नांदेड संचलिंत निवासी ग्रामिण अपंग प्रशिक्षण केंद्र जिल्हा नांदेड शाळा 0762 /23.08.2002 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्रीमती सटवाबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचलित निवासी अपंग विद्यालय, नांदेड शाळा 0764 /30.08.2002 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग उदयगिरी युवक मंडळ, नांदेड संचलित निवासी अपंग विद्यालय, कौठा, नांदेड शाळा 0765 /30.08.2002 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग जनसेवा शिक्षण प्रसारक मंडळ, कावळगांव, नांदेड संचलित वैभव निवासी अपंग विद्यालय, जिल्हा नांदेड शाळा 0601 /13.01.2000 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग रिना एज्यूकेश्न सोसायटी नंदीग्राम अपंग विद्यालय, नांदेड संचलित नंदीग्राम निवासी अपंग विद्यालय, नांदेड शाळा 0865 /20.12.2004 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग जनसेवा शिक्षण प्रसारक मंडळ, कावळगांव, नांदेड संचलित वैभव निवासी अपंग विद्यालय, जिल्हा नांदेड शाळा 0601 /13.01.2000 अनुदानित 85 0 85
अस्थिव्यंग समता युवक मंडळ , वडगाव संचलित जिव्हाळा, अस्थिव्यंग विद्यालय जिल्हा नांदेड शाळा 0359 /22.03.1998 अनुदानित 40 0 0
अस्थिव्यंग जवाहर शिक्षण संस्था मांजरी उदगीर, जि. लातूर संचलित स्व राजीव गांधी निवासी विद्यालय, किनवट, जि. नांदेड शाळा ए-159 /15.06.2007 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग राजर्षी शाहू महाराज ग्रामीण विकास संस्था, अंचोली, नायगांव, नांदेड संचलित निवासी अपंग विद्यालय, लोहा, जि. नांदेड शाळा ए-222 /21.01.2009 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री साई शिक्षण संस्था, अंतेश्वर लोहा, जि. नांदड संचलित छत्रपती शाहू महाराज निवासी अपंग विद्यालय, मौजे, काबरानगर, जि. नांदेड शाळा ए-215 /11.12.2008 अनुदानित 50 0 50

नाशिक

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग नामदेवराव मोहोळ विद्यालय व क्रिडा प्रतिष्ठान पुणे स्वा.सै.का.सा.भामरे अपंग केंद्र, सटाणा, जिल्हा, नाशिक शाळा 0635 /14.11.2000 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग ज्ञानरंजन शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचलित अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय, माळेगाव, जि. नाशिक शाळा 0830 /07.07.2003 अनुदानित 40 0 40

उस्मानाबाद

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग गणेश‍ शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचलित निवासी अपंग शाळा, सास्तूर जिल्हा उस्मानाबाद शाळा 0276 /28.02.1999 अनुदानित 75 0 75
अस्थिव्यंग श्री क्षत्रिय महाराज ओडीयार स्मारक स्मृती समाज कल्याण संस्था, संचलित नूतन अंपग निवासी विद्यालय, नळदूर्ग जि. उस्मानाबाद शाळा 0435 /28.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग मातोश्री लक्ष्मीबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, मुरुम, उमरगा, जि. उस्मानाबाद संचलित राजीव गांधी अपंग निवासी विद्यालय, मुरुम उमरगा, जि. उस्मानाबाद शाळा 0854 /11.02.2003 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग महात्मा ज्योतीबा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ, वलगुड, जि. उस्मानाबाद संचलित कै. उध्दवरावजी पटिल अस्थिव्यंग विद्यालय, उस्मानाबाद शाळा 0813 /01.04.2003 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग आखिल भारतीय अपंग कल्याणकारी मंडळ, उस्मानाबाद संचलित नवजीवन अपंग प्रशिक्षण केंद्र, खानापूर, जि. उस्मानाबाद शाळा 0831 /22.07.2003 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ, वलगूड, जि. उस्मानाबाद संचलित अपंग निवासी विद्यालय, उस्मानाबाद शाळा 0822 /01.04.2003 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग श्रमीक शिक्षण बहुउद्देशिय संस्था, होर्टी, तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद संचलित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अस्थिव्यंग विद्यालयय, हिप्परगा, जि, उस्मानाबाद शाळा 0879 /12.06.2004 अनुदानित 50 0 50

परभणी

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग विद्याभुषण शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचलित प्रौढ अपंगाची कर्मशाळा, परभणी शाळा 0374 /26.03.1999 अनुदानित 25 15 40
अस्थिव्यंग रेणूका शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचलित अस्थिव्यंग विद्यालय, परभणी, जिल्हा परभणी शाळा 0342 /11.03.1999 अनुदानित 80 0 80
अस्थिव्यंग श्री ज्ंगदबा विद्याप्रसारक मंडळ, संचलित कै. विठ्ठलराव मोरे अस्थिव्यंग विद्यालय, पुर्णा, जि. परभणी शाळा 0439 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग कृषी पूरक उद्योग व शिक्षण विकास संस्था, संचलित निलेश निवासी अपंग शेल्टर्ड वर्कशॉप, जिंतूर, जिल्हा परभणी शाळा 0537 /18.05.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग रेणूका शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचलित अस्थिव्यंग कार्यशाळा, शास्त्रीनगर, जिल्हा परभणी शाळा 0591 /31.03.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ, सेलमोहा, संचलित श्री संत मोतीराम महाराज अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय, बोरी, गंगाखेड, जि. परभणी शाळा 0341 /11.03.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग आझाद एज्यूकेशन ॲण्ड वेलफेअर सोसायटी, उर्दू स्कूल, संभाजीनगर, परभणी शाळा 0524 /18.05.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग सरस्वंती शिक्षण प्रसारक मंडळ, सेलमोहा, गंगाखेड, संचलित वत्सल विठाई अस्थिव्यंग विद्यालय, गंगाखेड, जि. परभणी शाळा 0442 /28.04.1999 अनुदानित 80 0 25
अस्थिव्यंग आझाद एज्यूकेशन सोसायटी, परभणी संचलित अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय, परभणी शाळा 0525 /18.05.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग महात्मा ज्योतीबा फुले शिक्षण संस्था, भोपाळगड,केरवाडी, पालम संचलित अपंग निवासी विद्यालय, पालम, जिल्हा परभणी शाळा 0440 /13.03.2000 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग समता जागृती ललीत मंच संचलित साथ सोबत निवासी अस्थिव्यंग विद्यालय, मानवत, जि. परभणी शाळा 0526 /18.05.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग ज्ञानदिप शिक्षण प्रसारक मंडळ, पिंपळदरी, संचलित मारोतराव महाराज अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय, कासारवाडी गंगाखेड जिल्हा परभणी शाळा 0438 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग दिप शिक्षण संस्था, नांदेड संचलित विश्वकर्मा निवासी अपंग विद्यालयय, जिंतूर, जि. परभणी शाळा 0849 /30.10.2004 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग प्रियदर्शनी महीला मंडळ, पुर्णा, जिल्हा परभणी, संचलित बालकल्याण अपंग निवासी विद्यालय,परभणी, जिल्हा परभणी शाळा ए-201 /10.03.2008 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री जंगदबा विद्याप्रसारक मंडळ, परभणी संचलित अलफलाह हॅण्डीकॅप्ड रेसीडेंन्सल स्कूल, परभणी शाळा ए-204 /01.07.2008 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री संत पाचलेगावकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, जिंतूर परभणी संचलित निवासी अस्थिव्यंग विद्यालय, जिंतूर, परभणी शाळा 0529 /18.05.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ, जिंतूर परभणी स्व. सै. कै. किसनराव वसेकर निवासी अस्थिव्यंग विद्यालयय, जिंतूर परभणी शाळा ए-191 /02.01.2008 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग संत गाडगेमहाराज भटक्या विमूक्त जाती शिक्षण प्रसारक मंडळ, पालम, परभणी स्व, इंदिरा गांधी अपंग निवासी शाळा, पालम, परभणी शाळा ए-90 /21.02.2007 अनुदानित 25 0 25

पुणे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग बालकल्याण संस्था, राजभवन, पुणे संचलित बालकल्याण संस्था,राजभवन, पुणे शाळा 0401 /06.04.1999 अनुदनित 0 100 100
अस्थिव्यंग महात्मा फुले अपंगाचे प्रशिक्षण केंद्र, माण, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे संचलित महात्मा फुले अपंगाचे प्रशिक्षण केंद्र, माण, ता.मुळशी, जिल्हा पुणे शाळा 0506 /17.05.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग ए ई सी सेंटर फॉर इंडिपेडंट व लिव्हींग, मावळ, पुणे साईबाबा सेवाधाम,कान्हेफाटा, मावळ, पुणे शाळा 0388 /26.03.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग पिंपरी चिंचवड अपंग मित्रमंडळ, निगडी पुणे संचलित पिंपरी चिंचवड अपंग मित्रमंडळ, निगडी पुणे शाळा 0402 /06.04.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग अपंग कल्याणकारी संस्‍था,वानवडी,पुणे संचलित अपंग कल्याणकारी संस्था, वानवडी, पुणे शाळा 0355 /22.06.1999 अनुदानित 200 0 200
अस्थिव्यंग अपंग कल्याण केंद्र, आणे, ता.‍ ‍जुन्नर, जिल्हा, पुणे शाळा - अनुदानित 150 0 150
अस्थिव्यंग सेंटर फॉर स्पेशल एज्युकेशन, पुणे संचलित सेंटर फॉर स्पेशल एज्युकेशन, पुणे शाळा 0629 /31.03.2000 अनुदानित 30 0 30

सोलापूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग सोलापूर जिल्हा सामाजिक कार्य समिती सोलापूर अस्थिव्यंग निवासी शाळा, दुधनी, अक्कलकोट, जिल्हा सोलापूर शाळा 0545 /18.06.1999 अनुदानित 30 0 30
अस्थिव्यंग सिध्दरामेश्वर अपंग सेवा मंडळ, अक्कलकोट, सोलापूर अस्थिव्यंग शाळा, दुधनी, अक्कलकोट, सोलापूर शाळा 0542 /02.06.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग प्रियदर्शनी बहुउद्देशिय संस्था, पंढरपूर, जिल्हा, सोलापूर संचलित अपंग प्रशिक्षण केंद्र, बजरंगनगर,मजरेवाडी, जिल्हा सोलापूर शाळा 0621 /03.03.2000 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग राणी लक्ष्मीबाई महीला विकास प्रबोधन जिल्हा सोलापूर संचलित रमाबाई अपंग प्रशिक्षण केंद्र, बजरंग नगर, मजरेवाडी, जिल्हा, सोलापूर शाळा 0509 /08.07.2003 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री. स्वामी समर्थ अपंग सेवा मंडळ, सोलापूर संचलित स्वामी समर्थ अस्थिव्यंग निवासी शाळा, अक्कलकोट जिल्हा सोलापूर शाळा 0707 /11.07.2001 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग मंगलदास क्रीडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ‍, संचलित अपंग निवासी शाळा, कुमठा नाका, सोलापूर शाळा 0758 /01.04.2002 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग संत सेवा महाराज बहुउद्देशिय समाज सेवा संस्था संचलित अस्थिव्यंग निवासी शाळा,पिंपळनेर, ता, माढा, जि. सोलापूर शाळा 0838 /21.02.2004 अनुदानिंत 40 0 40
अस्थिव्यंग राणी लक्ष्मीबाई महीला विकास प्रतिष्ठान संचलित अपंगाचे शेल्टर्ड वर्कशॉप, मजरेवाडी, जिल्हा सोलापूर शाळा - अनुदानित 40 0 40

ठाणे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग सोसायटी फॉर दि रिहॅब्लीटेशन ऑफ पॅराप्लोजीक्स,प्लॉट नं 52 सेक्टर नं.9. वाशी,सोसायटी फॉर दि रिहॅब्लीटेशन ऑफ पॅराप्लोजीक्स, प्लॉट नं 52. सेक्टर नं 9. वाशी शाळा 0569 /15.06.1999 अनुदानित 40 0 40

वर्धा

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग श्री. संत भानुदास महाराज सेवाश्रम व शिक्षण संस्था, वर्धा संचलित अस्थिव्यंग विद्यामंदिर, वर्धमनेरी, ता. आर्वी, जि. वर्धा शाळा 0595 /24.12.1999 अनुदानित 30 0 30

वाशिम

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग विदर्भ विकास संस्था, अकोला गजानन महाराज अपंग निवासी महाविद्यालय, कांरजा, जिल्हा वाशिम शाळा 0429 /28.04.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग भारतमाता मागासवर्गीय सुधार समिती, वाशिम अपंग विद्यालय, वंसतवाडी, ता. मंगरुळपीर,जिल्हा वाशिम शाळा 0721 /16.08.2001 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग परमहंस भगवत माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, मंगरुळपीर, संचलित अपंग निवासी विद्यालय, वंसतवाडी ता. मंगरुळपीर. जिल्हा वाशिम शाळा 0519 /17.05.1999 अनुदानित 20 0 20
अस्थिव्यंग विवेकानंद बहुउददेशिय संस्था. अनिसिंग संचलित विवेकानंद निवासी अपंग विद्यालय, वंसतवाडी, मंगरुळपीर, जि. वाशिम शाळा 0786 /02.08.2002. अनुदानित 25 0 25

यवतमाळ


अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे नाव व पत्ता शाळा नो.प्र.क्रमांक व दिंनाक अनुदानाचा प्रकार मान्य विद्यार्थी संख्या - निवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - अनिवासी मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अस्थिव्यंग वसंतराव नाईक अंध अस्थिव्यंग विद्यालय, यवतमाळ, संचलित वसंतराव नाईक अंध मुकबधीर अस्थिव्यंग विद्यालय, यवतमाळ शाळा 0337 /11.3.1999 अनुदानित 75 0 75
अस्थिव्यंग गिरीराज शिक्षण संस्था रिघोरा, राळेगांव, संचलित गणपतराव कुंडूरवार निवासी अपंग विद्यालय, राळेगांव,जिल्हा, यवतमाळ शाळा 0558 /28.05.1999 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग स्नेहदिप एज्युकेशन सोसायटी वर्धा संचजित निवासी अपंग विद्यालय, बाभूळगांव, जिल्हा यवतमाळ शाळा 0638 /20.11.2000 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग लक्ष्मी रा. इंगळे प्रसारक मंड, मोरचंडी, उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ स्व. सदा इंगळे अपंग निवासी विद्यालय, महागाव, जिल्हा यवतमाळ शाळा 0657 /01.03.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री सामत बहुउद्देशिय संस्था गणेशपूर, जिल्हा यवतमाळ संचलितज लोभीवंत निवासी अपंग विद्यालय. गणेशपूर, जिल्हा यवतमाळ शाळा 0663 /16.03.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग स्व. चांदीबाई शिक्षण संस्था. यवतमाळ संचलित स्व थावरावजी नाईक निवासी अपंग विद्यालय, ढाणकी, जिल्हा यवतमाळ शाळा 0680 /07.03.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग अमृतराव पाटील प्रतिष्‍ठान संचलित वंसतराव नाईक अपंग निवासी विद्यालय यवतमाळ, जिल्हा यवतमाळ शाळा 0708 /05.02.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अपंग‍ शिक्षण संस्था, यवतमाळ संचलित सामकीमाता अपंग निवासी विद्यालय, जिल्हा यवतमाळ शाळा 0715 /04.08.2001 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग श्री मनोहरराव नाईक शिक्षण संस्था, संचलित श्री सखारामजी नाईक अपंग विद्यालय, मोहदा, जिल्हा यवतमाळ शाळा 0732 /10.10.2001 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग श्री विनायक बहुउद्देशिय ग्रामीण शिक्षण संस्था, संचलित ज्ञानदिप अपंग विद्यालय, कोपरा, जिल्हा यवतमाळ शाळा 0724 /31.08.2001 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग स्व. संजय राठोड शिक्षण संस्था, गुंज, ता. महागांव, जिल्हा यवतमाळ संचलित अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय‍ जिल्हा यवतमाळ शाळा 0742 /13.02.2002 अनुदानित 30 0 30
अस्थिव्यंग भारत गौरव शिक्षण प्रसारक मडंळ, धामणगांव, संचलित पुण्यशिल विक्रमबाबा अपंग निवासी विद्यालय, धामणगांव,व्दारव्हा, जिल्हा यवतमाळ शाळा 0785 /09.12.2002 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग अपंग कल्याण पुनर्वसन संस्था वणी, संचलित अपंग निवासी कार्यशाळा वणी, ता. जि. यवतमाळ शाळा 814 /01.04.2003 अनुदानित 50 0 50
अस्थिव्यंग नवजीवन सेवा संस्था तिवसा, यवतमाळ संचलित अपंग प्रशिक्षण कार्यशाळा, भोसा, यवतमाळ शाळा 556 /28.05.1999 अनुदानित 40 0 40
अस्थिव्यंग राष्ट्रमाता समाज कल्याण संस्था, फुलंब्री, ता, मानोरा जिल्हा वाशीम संचलित वैजनाथ अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय, दगडथर, ता. महागांव, जिल्हा यवतमाळ शाळा ए-39 /15.05.2012 अनुदानित 25 0 25
अस्थिव्यंग शिवशाही बहु. शिक्षण संस्था, व्दारव्हा, जिल्हा, यवतमाळ संचलित शिवराय अपंग निवासी विद्यालय व्दारव्हा, जिल्हा यवतमाळ शाळा 0586 /13.03.1999 अनुदानित 25 0 25

स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येणारे मतिमंद बालगृह

जिल्हा अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता अनुदानचा प्रकार मंजुर मान्य विद्यार्थी संख्या - मुले मान्य विद्यार्थी संख्या - मुली मान्य विद्यार्थी संख्या - एकूण
अहमदनगर मतिमंद नवोदय ग्रामीण नागरी विकास प्रतिष्ठान व सांस्कृतिक मंडळ पाथर्डी, अहमदनगर संचलित मतिमंद बालगृह, ता पाथर्डी जि. अहमदनगर अनुदानित 50 49 - 49
अमरावती मतिमंद गोपाला शिक्षण संस्था संचलित स्व.अंबादास पंत वैदय मतिमंद मुकबधीर मुला-मुलींचे बालगृह, वंझार फाटा, परतवाडा, अमरावती अनुदानित 60 27 54 83
धुळे मतिमंद यमुनाबाई शैक्षणिक व सांस्कृतिक महिला मंडळ, धुळे, ता. जि. धुळे संचलित श्री. संस्कार मतिमंद मुलींचे बालगृह, ता. जि. धुळे अनुदानित 50 - 43 43
धुळे मतिमंद कै.बापुसाहेब एन.झेड.मराठे विधायक संस्था, ता. शिरपूर, जि. धुळे संचलित मतिमंद मुला-मुलींचे बालगृह, शिरपुर, जि. धुळे अनुदानित 50 29 - 29
जालना मतिमंद महाराष्ट्र मारवाडी चॅरिटेबल फांऊडेशन, जालना द्वारा संचलित व श्री. शंकरलाल मुंदडा मतिमंद मुलांचे बालगृह, जालना अनुदानित 25 25 - 25
लातूर मतिमंद श्री. गजानन बहुउद्देशिय संस्था, बोरी, ता.जि.लातुर संचलित संत गाडगे बाबा मतिमंद बालगृह, लातुर अनुदानित 50 48 - 48
मुंबई मतिमंद दि चिल्ड्रेन एड सोसायटी संचलित मेंटली डेफिशियंट चिल्ड्रेन होम (क/व) बालगृह, मानखुर्द, मुंबई - 88 अनुदानित 350 134 154 288
नागपूर मतिमंद मतिमंद युवक विकास व प्रशिक्षण‍ संस्था मतिमंद बालगृह, गोल्हर काचुरवाही, ता. रामटेक,जि. नागपूर अनुदानित 50 49 - 49
उस्मानाबाद मतिमंद तुळजाई प्रतिष्ठान बहुउद्देशिय संस्था, पानगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद संचलित स्वआधार मतिमंद मुलींचे बालगृह, जि. उस्मानाबाद अनुदानित 50 - 43 43
उस्मानाबाद मतिमंद ज्ञानदेव शिक्षण प्रसारक मंडळ, कदेर संचलित तुळजाभवानी अपंग मतिमंद क/व बालगृह, कदेर, जि. उस्मानाबाद अनुदानित 50 52 - 52
पुणे मतिमंद मतिमंद मुलींचे (क/व) बालगृह, शिरुर,पुणे (सी.एम.सी.सावंगी मेघे, जि.वर्धा) करमेलोदिया एज्युकेशन सोसायटी, शिरुर,जि.पुणे अनुदानित 50 - 52 52
सातारा मतिमंद शासकीय मतिमंद मुलांचे संमत केंद्र,सातारा संचलित परमप्रसाद चॅरिटेबल सोसायटी, 16/474, प्राजक्ता गणेश कॉलनी,सातारा अनुदानित 50 72 - 72
सोलापूर मतिमंद स्व.मुक्ताई क्रिडा शिक्षण व बहुउद्देशिय संस्था, सोलापूर संचलित मुक्ताई मतिमंद मुलांचे बालगृह, लवंगी ता. मंगळवेढा, जि.सोलापूर अनुदानित 50 50 - 50
सोलापूर मतिमंद श्री. हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ, सोलापूर संचलित मतिमंद बालगृह, सोलापूर अनुदानित 50 - 16 16

शासकीय अपंग संस्थाची माहिती

अकोला

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
मुकबधीर शासकीय मुकबधीर विद्यालय,अकोला शाळा शासकीय संस्था 50

औरंगाबाद

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
मुकबधीर शासकीय मुकबधीर विद्यालय, औरंगाबाद शाळा शासकीय संस्था 50
अस्थिव्यंग बालगृह व शाळा शासकीय अपंग बालगृह, सिडको औरंगाबाद बालगृह व शाळा शासकीय संस्था 50
अस्थिव्यंग शासकीय प्रौढ अपंगांची कर्मशाळा, औरंगाबाद कार्यशाळा शासकीय संस्था 50

बीड

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
संमिश्र (अंध, मुकबधीर,अस्थिव्यंग) शासकीय बहुउददेशिय अपंग संमिश्र केंद्र, अंबाजोगाई ता. अंबाजोगाई, जि. बीड संमिश्र केंद्र शासकीय संस्था 60

भंडारा

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
अंध शासकीय अंध शाळा, भंडारा शाळा शासकीय संस्था 50

जळगाव

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
संमिश्र (अंध, मुकबधीर,अस्थिव्यंग) शासकीय बहुउददेशिय अपंग संमिश्र केंद्र, जळगाव संमिश्र केंद्र शासकीय संस्था 50

लातूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
अंध शासकीय अंध शाळा, लातूर शाळा शासकीय संस्था 50

नागपूर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
अस्थिव्यंग बालगृह व शाळा शासकीय अपंग बालगृह व शाळा, नागपूर बालगृह व शाळा शासकीय संस्था 50
संमिश्र (अंध, मुकबधीर,अस्थिव्यंग) शासकीय बहुउददेशिय अपंग संमिश्र केंद्र, रेल्वेक्रॉसिंग जवळ, सदर नागपूर संमिश्र केंद्र शासकीय संस्था 50
अस्थिव्यंग शासकीय प्रौढ अपंगांची कर्मशाळा, रेल्वेक्रॉसिंग जवळ, सदर नागपूर कार्यशाळा शासकीय संस्था 50

नाशिक

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
अंध शासकीय अंध शाळा, नासरडीपुलाजवळ नाशिक रोड, नाशिक शाळा शासकीय संस्था 50

पालघर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
संमिश्र (अंध मुकबधीर,अस्थिव्यंग,मतिमंद) जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, बोळींज विरार (प.) ता. वसई जि. पालघर जिल्हा पुर्नवसन केंद्र शासकीय संस्था -

पुणे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
संमिश्र (अंध, मुकबधीर,अस्थिव्यंग) शासकीय बहुउददेशिय अपंग संमिश्र केंद्र, येरवडा, पुणे - 411 006 संमिश्र केंद्र शासकीय संस्था 50

रायगड

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
मुकबधीर शासकीय मुकबधीर विद्यालय, अलिबाग, जि. रायगड शाळा शासकीय संस्था 50

सांगली

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
अस्थिव्यंग बालगृह व शाळा शासकीय अपंग बालगृह,किल्लाभाग मिरज ता. मिरज,जि. सांगली बालगृह व शाळा शासकीय संस्था 70
अस्थिव्यंग शासकीय प्रौढ अपंगांची कर्मशाळा, म्हेत्रेमळा, मिरज, ता. मिरज जि. सांगली कार्यशाळा शासकीय संस्था 50

सिंधुदुर्ग

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
अंध शासकीय अंध शाळा, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग शाळा शासकीय संस्था 50

ठाणे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
मुकबधीर शासकीय प्रौढ अपंगांची कर्मशाळा, शांतीभवन, उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे कार्यशाळा शासकीय संस्था 50

वर्धा

अपंगत्वाचा प्रवर्ग शाळेचे / कार्यशाळेचे नाव व पत्ता शाळा कार्यशाळा अनुदानाचा प्रकार एकुण
संमिश्र (अंध, मुकबधीर,अस्थिव्यंग) शासकीय बहुउददेशिय अपंग संमिश्र केंद्र, वर्धा संमिश्र केंद्र शासकीय संस्था 50
अस्थिव्यंग शासकीय अपंगांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र,वर्धा औदयोगिक प्रशिक्षण केंद्र शासकीय संस्था 50

स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मतिमंद अनुदानित अपंग शाळांची जिल्हा निहाय यादी

अकोला

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद इंद्रायणी मनोविकास संस्था, अकोला संचलित इंद्रायणी मतिमंद मुलांची शाळा  ,अकोला  शाळा 0171

22 .12. 1998
अनुदानित 0 40 40

अमरावती 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद  मंदबुध्दी व शारिरिक अपंग विकास संस्था, अमरावती संचलित मंदबुध्दी व शारिरिक अपंग विदयालय, अमरावती शाळा 0363

22 .03.1999 
अनुदानित 0 50 50
मतिमंद  गोपाळ शिक्षण संस्था, अमरावती संचलित मतिमंद विदयालय, परतवाडा, अमरावती शाळा 0484

28.04. 1999  
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद निमा विकंलाग सेवा संस्था , अमरावती  संचलित स्व. दौलताभाई मतिमंद मुलांची शाळा, अमरावती  शाळा 0485

28 .04. 1999  
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद मनोविकास स्पेशल चिल्ड्रेन एज्युकेशन सोसायटी, अमरावती संचलित मतिमंदासाठी प्रयास विशेष शाळा, अमरावती  शाळा 0631

24.10. 2000 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद अण्णाभाऊ साठे शिक्षण प्रसारक मंडळ, अमरावती संचलित मतिमंद शाळा, आसेगांव पुर्णा, अमरावती   शाळा 0687

19 .05. 2001  
अनुदानित 55 30 85
मतिमंद अजिंक्य‍ शिक्षण संस्था, अमरावती मतिमंद  निवासी विदयालय, कॅम्प, अमरावती  शाळा 0691

29 .05. 2001 
अनुदानित 25 0 25
मतिमंद आशिष आशादिप एज्युकेशन सोसायटी, अमरावती संचलित आशादिप मतिमंद मुलांची शाळा, अमरावती शाळा 0804

24.01. 2003  
अनुदानित 0 45 45
मतिमंद मानव विकास बहुउददेशीय प्रसारक मंडळ, अमरावती संचलित निवासी मतिमंद  विदयालय, आष्टी, ता. भातुकली, अमरावती  शाळा 0718

8.08. 2001 
अनुदानित 30 0 30

अहमदनगर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद मतिमंद शिक्षण विकास मंडळ , अहमदनगर संचलित मतिमंद मुलांची शाळा टिळक रोड, अहमदनगर    शाळा 0187

12.12. 1998
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद डॉ. देवेंद्र ओहरा मतिमंद विद्यालय, संगमनेर, ता. संगमनेर, अहमदनगर  शाळा 0389

26.03. 1999 
अनुदानित 40 0 40

अहमदनगर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद महात्मा ज्योतिबा फुले जीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ व अपंग सेवा मंडळ, वलगुड, संचलित साने गुरुजी मतिमंद निवासी विदयालय, उस्मानाबाद शाळा 0791

10 .12. 2002
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद श्री स्वामी समर्थ अपंग सेवा मंडळ, सोलापूर संचलित श्री स्वामी समर्थ मतिमंद शाळा, मार्केड यार्ड, उस्मानाबाद शाळा 0717

09.08. 2001
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद राजीव स्मृती बहुउदेशिय संस्था, बार्शी संचलित सोजर मतिमंद निवासी शाळा, कळंब, ता. कळंब, जि उस्मानाबाद शाळा 0768

16 .09. 2002
अनुदानित 50 0 50

औरंगाबाद 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद नवजीवन सोसायटी  फॉर रिहॅबीलीटेशन ऑफ मेंटली रिटार्डड, औरंगाबाद संचलित नवजीवन मुलांची निवासी शाळा, एम आय डी सी, औरंगाबाद  शाळा 0357

22.03. 1999 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद त्वरीता देवी बहूउददेशीय सेवाभावी संस्था संचलित निवासी मतिमंद विदयालय औरंगाबाद  शाळा ए 357

24.07. 2009 
अनुदानित 80 0 80
मतिमंद शिवशारदा ग्रामविकास मंडळ, तांदूळवाडी, ता. भूम, उस्मानाबाद संचलित मतिमंद निवासी शाळा, मौजे भवन सिल्लोड, औरंगाबाद  शाळा ए 271

26 .03. 1999 
अनुदानित 80 0 80

कोल्हापूर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद इंडियन रेडकॉस सोसायटी, कोल्हापूर  संचलित स्वयंम  मतिमंद  मुलांची  शाळा, कसबा बावडा कोल्हापुर  शाळा 0263

10 .02. 1999 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद चेतना अपंगमती  विकास संस्था, कोल्हापुर संचलित चेतना विकास मंडळ, मतिमंद शाळा, सेंडापार्क,  कोल्हापुर   शाळा 0265

10 .02. 1999 
अनुदानित 0 50 50
मतिमंद जिज्ञासा विशेष शिक्षण आणि अपंगमती विकास संस्था, कोल्हापुर संचलित जिज्ञासा विकास मंदीर मतिमंद मुलांची शाळा, कोल्हापूर शाळा 0584

12.06. 1999  
अनुदानित 0 55 55
मतिमंद एकता शिक्षण प्रसारक मंडळ , जयसिंगपुर, कोल्हापुर संचलित सौरभ मतिमंद मुलांचीशाळा जयसिंगपुर,,कोल्हापुर     शाळा 0828

7 .06.2003  
अनुदानित 0 32 32
मतिमंद चेतना अपंगमती  विकास संस्था, कांल्हापुर संचलित चेतना,  व्यवसाय  प्रशिक्षण  व उत्पादन केंद्र कोल्हापुर   कार्यशाळा  0829

07 जून 2003 
अनुदानित 0 50 50
मतिमंद चैतन्य शिक्षण संशोधन केंद्र, गडहिंग्लज, ‍कोल्हापुर संचलित चैतन्य अपंगमती विकास मतिमंद विदयालय, गडहिंग्लज, कोल्हापूर शाळा 0302

25.02. 1999
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद जैन सांस्कृतिक शिक्षण मंडळ शिक्षण मंडळ, इचलकरंजी, कोल्हापूर संचलित संमती मतिमंद मुलांची शाळा, इचंलकरजी, कोल्हापूर  शाळा 0159

16 .12.1998 
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद आस्था चॅरिटेबल ट्रस्ट कोल्हापूर संचलित अवधूत विशेष मुलांची शाळा, अंबप, ता. हतकणंगले, जि कोल्हापूर शाळा 003

20 .04.2014
अनुदानित 40 0 40

गडचिरोली 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद प्रभु विश्वकर्मा ग्रामिण बहुउददेशीय संस्था, वर्धा संचलित कौशल्या  निवासी मतिमंद विदयालय, गडचिरोली शाळा 0576

15 .06. 1999 
अनुदानित 60 0 60
मतिमंद प्रभु विश्वकर्मा ग्रामिण बहुउददेशीय संस्था, वर्धा संचलित चाणक्य निवासी मतिमंद विदयालय आल्लापल्ली,

ता.अहेरी, गडचिरोली
शाळा ए 073

30 .12. 2006 
अनुदानित 30 0 30

चंद्रपूर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद श्री साई मतिमंद शिक्षण संस्था, चंद्रपूर संचलित स्वीकार मतिमंद निवासी शाळा, चंद्रपूर  शाळा 0419

28 .04. 1999 
अनुदानित 30 0 30

जळगांव 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद इन्स्टियुट फॉर रुरल डेव्हलपमेंट ॲण्ड सोशल सर्व्हिसेस,  जळगांव  संचलित उत्कर्ष विद्यालय मतिमंद मुलांची शाळा, जळगांव  शाळा 0214

4.01. 1999 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद संत गाडगे बाबा शिक्षण संस्था, जळगाव  संचलित स्व. कालिंदीबाई पांडे मतिमंद  निवासी शाळा, पाचोरा, जळगाव  शाळा 0415

28.04. 1999 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद माजी विद्यार्थी मंडळ संचलित ममता मतिमंद विद्यालय, अमळनेर, जळगांव शाळा 0213

4.01. 1999
अनुदानित 0 50 50
मतिमंद भगिनी मंडळ चोपडा, संचलित प्रेरणा मतिमंद विद्यालय, चोपडा, जळगांव  शाळा 0290

26.02 1999 
अनुदानित 0 25 25

जालना 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद मराठवाडा ग्रामिण अपंग शिक्षण‍ विकास मंडळ, औरंगाबाद संचलित मराठवाडा ग्रामिण मतिमंद निवासी  विदयालय, जालना शाळा 0726

27.09.2001 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद शि. य. जगताप गुरुजी शिक्षण संस्था, वैराग, बार्शी, सोलापूर संचलित मतिमंद निवासी विदयालय बदनापूर, जा बदनापूर, जि जालना शाळा ए 234

5 .02. 2009 
अनुदानित 75 0 75

ठाणे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद अस्तित्व मतिमंद मुलांची शाळा डोंबवली, ठाणे शाळा 0516

31.05. 1999  
अनुदानित 0 75 75
मतिमंद सेंट जॉन बॉप्टीस मतिमंद मुलांची शाळा, जांभळी नाका, ठाणे  शाळा 0252

10.02. 1999 
अनुदानित 0 60 60
मतिमंद सदिच्छा मतिमंद विदयालय, ठाणे शाळा 0254

10.02. 1999 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद स्वामी ब्रम्हानंद प्रतिष्ठान, कोकण भवन, नवी मु्बंई, संचलित सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन, ठाणे  शाळा 0369

22.03. 1999 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद सावित्रीबाई मानसिक विकलांग विदयालय,भिवंडी. ठाणे संचलित सावित्रीबाई मतिमंद मुलांची शाळा, भिवंडी, ठाणे शाळा 0122

2 .12. 1998 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद साईबाबा एज्युकेशन ट्रस्ट, उल्हासनगर संचलित मतिमंद शाळा, वसई‍ जि ठाणे  शाळा 0110

25.11. 1998 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद क्षितिज पुर्नवसन संस्था, वसई संचलित मतिमंद शाळा डोंबिवली जि. ठाणे  शाळा 0694

2 .06. 2001  
अनुदानित 0 30 30

धुळे 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद सुंदरादेवी अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण प्रसारक मंडळ औरंगाबाद, संचलित स्व. खंडु पाटील मतिमंद निवासी वि्द्यालय‍, दोंडाईचा, ता. सिंदखेडा,  जि. धुळे.  शाळा 0632

8.11. 2000 
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद सुंदरादेवी अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण प्रसारक मंडळ औरंगाबाद, संचलित स्व. तात्याराव पाटील निवासी मतिमंद विद्यालय‍, मोराणे ताजी, ता.  जि. धुळे.  शाळा 0634

8.11.2000 
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद स्व. रतिबाई माणिकलाल जैन पब्लीक ट्रस्ट संचलित सन्मती विद्यालय मुला मुलींची शाळा, देवपूर, ताजी,  जि. धुळे  शाळा 0217

6 .01. 1999  
अनुदानित 0 40 40

नंदुरबार 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद स्व. श्री माळी कर्णकार निवासी मतिमंद विद्यालय, नंदुरबार शाळा 0560

28 .05. 1999 
अनुदानित 25 0 25
मतिमंद महात्मा फुले युवक शिक्षण मंडळ, धुळे संचालित कै. मॉसाहेब मीनाताई ठाकरे निवासी मतिमंद विद्यालय, खापर, ता. अक्कलकुवा, जि नंदुरबार  शाळा 0414

28.04.  1999 
अनुदानित 25 0 25

नांदेड 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद राजस्थान एज्युकेशन सोसायटी,  संचलित आर आर मालपाणी मतिमंद विदयालय, मगनपूरा,  नांदेड  शाळा 0182

22 .12. 1998
अनुदानित 25 35 60
मतिमंद सिध्दार्थ शिक्षण प्रसारक मंडळ, जळकोट, लातूर  संचलित संगम निवासी मतिमंद विदयालय दबका रोड, हिप्परगा, नांदेड  शाळा 0676

4 .05. 2001  
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद जवाहर शिक्षण संस्था, नांदेड संचलित संत ज्ञानेश्वर निवासी मतिमंद विदयालय, मुक्कमाबाद,  नांदेड  शाळा 0743

8 .02. 2002 
अनुदानित 25 0 25
मतिमंद विकलांग  विेकास  शिक्षण संस्था, देगलूर नांदेड संचलित निवासी मतिमंद विदयालय देगलूर  नांदेड  शाळा 0472

28 .04.1999    
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद जय जवान जय किसान शैक्षणिक व सामाजिक संस्‍था देगलूर नांदेड संचलित सावित्रीबाई  धनवे निवासी मतिमंद विद्यालय,हानेगांव देगलूर,नांदेड शाळा 0759

5.08. 2002
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद नवयुवक शिक्षण संस्था, हानेगांव, नांदेड संचलित श्री संत ज्ञानेश्वर निवासी मतिमंद विदयालय, हानेगांव,   देगलूर,  नांदेड   शाळा 0894

6 .04. 2005  
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद जवाहर शिक्षण संस्था, मांजरी,  नांदेड संचलित सुंस्कांर   निवासी मतिमंद विदयालय, किनवट  नांदेड   शाळा 0741

6.02. 2002 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद संत गाडगेबाबा अपंगोध्दार शिक्षण संस्था नांदेड संचलित सम्राट अशोक  निवासी मतिमंद विदयालय ,हदगांव  नांदेड   शाळा 0749

28.05.2002 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद संधी  निकेतन शिक्षण संस्था, वडगांव , मुखेड, नांदेड संचलित  छत्रपती शाहू निवासी विदयालय, कंधार,  नांदेड  शाळा 0376

26.03.1999 
अनुदानित 60 0 60
मतिमंद मधुकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, किन्सळा,  बिलोली, नांदेड संचलित राजीव गांधी मतिमंद विदयालय बिलोली नांदेड  शाळा           0585              13.07.1999 अनुदानित 30 0 30
मतिमंद श्री तुळजा भवानी शिक्षण प्रसारक मंडळ, ता देगलूर संचलित निवासी मतिमंद विदयालय  धर्माबाद,    नांदेड शाळा 0469

28 .04. 1999  
अनुदानित 25 0 25
मतिमंद राजमाता महिला सेवाभावी संस्था संचलित मतिमंद निवासी विदयालय, मौजे घोटी, ता किनवट, जि नांदेड शाळा ए 240

05.02. 2009
अनुदानित 80 0 80

नागपूर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद जिवोदया एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर संचलित जिवोदया मतिमंद मुलांची शाळा नागपूर शाळा 0286

24.02. 1999 
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद मातृसेवा संघ, सिताबर्डी, नागपूर संचलित नंदनवन दुर्बल मनस्क  मतिमंद मुलांची  शाळा सिताबर्डी, नागपूर शाळा 0279

24.02. 1999 
अनुदानित 35 125 160
मतिमंद अपंग व निराधार बहुउददेशीय कल्याणकारी संस्था, नागपुर संचलित मतिमंदासाठी विशेष शाळा, गीतानगर नागपूर   शाळा 0311

9 .03. 1999 
अनुदानित 50 0 50
मतिमंद सेवायोग व वाहन सुरक्षा व बहुउददेशीय संस्था, नागपूर संचलित सेवायोग मतिमंद मुलांची शाळा, महल, नागपूर शाळा 0318

11.03. 1999 
अनुदानित 0 102 102
मतिमंद विदर्भ जीवन विकास संस्था, नागपूर  संचलित दुर्बल मनस्क तथा मतिमंद   विदयालय, नागपूर  शाळा 0346

11.03. 1999 
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद शारदा बहुउददेशीय महिला विकास मंडळ,  नागपूर  संचलित अंजनाबाई वासनिक मतिमंद मुलामुलींची शाळा, कन्हान, नागपूर  शाळा 0420

28 .04. 1999 
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद  संज्ञा संवर्धन संस्था, नागपूर संचलित कल्पतरु विशेष मुलांची शाळा नागपूर  शाळा 0549

28 .05. 1999 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद एकता बहुउददेशीय एज्युकेशन संस्था, नागपूर संचलित जीवनरक्षा मतिमंद मुलांचे निवासी विदयालय, जोशीपूरा, नागपूर  शाळा 0792

11 .12.2002 
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद अविक्षकार सामाजिक सांस्कतिक अपंग विकास संस्था, नागपूर संचलित कोहिनूर इन्स्टियुट फॉर मेंटली चॅलेन्ज चिल्ड्रेन, बराईपूर, इतवारी,  नागपूर  शाळा ए 1057

03.02. 2016
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद राष्ट्रमाता बहुउददेशीय शिक्षण मंडळ, नागपूर संचलित  संत विक्तुबाबा मतिमंद मुलामूलींची विशेष निवासी शाळा, टाकळघाट, ता. हिंगणा, नागपूर  शाळा 0806

23.01.2003 
अनुदानित 50 18 68
मतिमंद अपंग बहुउददेशीय शिक्ष्ंण संस्था , नागपूर संचलित नवजीवन  मुलामूलींची शाळा, काटोल रोड, नागपूर  शाळा 0722

17.08.2001  
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद स्व. माणिकराव अनव्हाणे शिक्षण संस्था, खैरगांव,  नागपूर संचलित लोकमान्य  मतिमंद विदयालय, नरखेड, ता. नरखेड, जि नागपूर शाळा 0314

9 .03. 1999 
अनुदानित 70 0 70
मतिमंद मतिमंद युवक विकास शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, नागपूर संचलित सुरज मतिमंद निवासी शाळा ,काचुरवाही, ता. रामटेक, नागपूर  शाळा 0807

24.01. 2003 
अनुदानित 65 0 65
मतिमंद शिशू विदया विकास समिती संचलित निवासी मतिमंद विदयालय, दिघोरी नाक्‍यामागे, उमरेड रोड, नागपूर शाळा ए 1009

27.08. 2013 
अनुदानित 0 40 40

नाशिक 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद प्रबोधिनी ट्रस्ट, नाशिक संचलित प्रबोधिनी विदया  मंदिर मतिमंद शाळा, जुनी पंडीत कॉलनी, नाशिक  शाळा  0126

8 .12.  1998  
अनुदानित 0 150 150
मतिमंद अखिल भारतीय पुनर्वसन संस्था, नाशिक संचलित  विकास विकास मंदीर  मतिमंदशाळा, नाशिक रोड, देवळाली गांव, नाशिक   शाळा 0128

8.12. 1998  
अनुदानित 0 85 85
मतिमंद दि रिसर्च सोसायटी फॉर द केअर ॲण्ड ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ स्पेशल  केअर, खुशीनरामजी मतिमंद शाळा, नाशिक  शाळा 0641

24.11. 2000  
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद ज्ञानरंजन शिक्षण प्रसार मंडळ, औरंगाबाद संचलित निवासी मतिमंद विदयालय, नांदगाव, ता. नांदगांव, जि. नाशिक  शाळा 0819

11.10. 2002
अनुदानित 40 0 40

परभणी 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद महाराष्ट्र अपंग शिक्षण संस्था, परभणी संचलित मतिमंद विदयालय, परभणी शाळा 0209

4.01. 1999 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद किसान क्रांती शिक्षण संस्था, गंगाखेड, परभणी संचलित प. पू पुरुषोत्तम महाराज मतिमंद विदयालय,  भगवतीनगर, परभणी   शाळा 0445

28 .04. 1999 
अनुदानित 25 0 25
मतिमंद जगदंबा विद्या प्रसारक मंडळ, परभणी संचलित कै. विठठलाराव मोरे मतिमंद विदयालय, पूर्णा परभणी  शाळा 0614

28 .04. 1999 
अनुदानित 25 0 25

पालघर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद श्री ट्रस्ट, विरार, संचलित स्वामी परिज्ञानाश्रम मतिमंद मुलांची  शाळा, देवळी पाडा,  खारोडी नाका, विरार, ता. वसई जि. पालघर शाळा 0223

13 .01. 1999 
अनुदानित 0 75 75
मतिमंद जीवदानी पुनर्वसन संस्था, वसई संचलित जीवदानी मतिमंद  शाळा, वसई, जि पालघर शाळा 0699

12 .06 2001 
अनुदानित 0 45 45

पुणे 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद अपंग  सहाय्यकारी संस्था पुणे संचलित जीवनधारा मुलांची शाळा,  रास्ता पेठ, पुणे  शाळा 0191

30 .12. 1998 
अनुदानित 0 80 80
मतिमंद कामयानी संशोधन व प्रशिक्षण सोसायटी ,पुणे संचलित कामयानी स्कूल  फॉर मेंटली  हॅण्डीकॅप्ड, गोखलेनगर , पुणे   शाळा  0192

30.12. 1998  
अनुदानित 0 125 125
मतिमंद जीवन ज्योत मंडळ, पुणे संचलित ज. र.  तरटे मतिमंद मुलांचे  शाळा , कर्वे रोड, पुणे  शाळा 0197

30.12.  1998  
अनुदानित 0 60 60
मतिमंद पुणे सेवासदन, लक्ष्मी रोड, पुणे संचलित सेवासदन दिलासा मतिमंद मुलांची शाळा  लक्ष्मी रोड  सदाशिव पेठ , पुणे  शाळा                   0384                      26.031999    अनुदानित 0 100 100
मतिमंद कामयानी संशोधन व प्रशिक्षण सोसायटी ,पुणे संचलित कामयानी उदयोग केंद्र , गोखलेनगर, पुणे शाळा                   0381                        26.03. 1999    अनुदानित 0 100 100
मतिमंद पन्नालाल लुकंड चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित प्रकाश ज्योत मतिमंदासाठी शाळा, हडपसर, पुणे शाळा 0561

29.05. 1999
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद बी. व्ही. जी. शिक्षण संस्था, मुंढवा पुणे संचलित मुलांची शाळा  पाबळ, ता. शिरुर, जि. पुणे शाळा              0801                       

17.01. 2003
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद जय वकील स्कूल फॉर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ स्पेशल  केअर मुबई संचलित साईबाबा सेवाधाम मुलांची शाळा, कान्हेफाटा, ता. मावळ जि पुणे  शाळा 0645

1.04. 2002
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद कामयानी संशोधन व प्रशिक्षण सोसायटी ,पुणे संचलित कामयानी स्कूल  फॉर मेंटली  हॅण्डीकॅप्ड, निगडी, पुणे   शाळा 0185

22 .12. 1998  
अनुदानित 0 100 100
मतिमंद ब्रम्हदत्त शिक्षण  प्रसारक संस्था, निगडी, पुणे  संचलित श्री ब्रम्हदत्त मतिमंद विदयालय, आकुर्डी, निगडी  पुणे  शाळा 0193

30.12. 1998  
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद सन्मित्र शिक्षण मंडळ, पुणे संचलित निवासी मतिमंद विदयालय लोणीकंद, ता. हवेली,  जि. पुणे  शाळा 0696

20  2001 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद अपंग विकास मंडळ, पुणे  संचलित जीवन वर्धिनी मतिमंद  मुलांचे   विद्यालय‍, दिवे, सासवड, पुणे  शाळा 0371

2603. 1999 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद इन्स्टियुट ऑफ रुरल पेडीॲट्रिक्स, पुणे  संचालित बालकल्याण  केंद्र मतिमंद मुलांची शाळा,  कारभारीनगर, बारामती, पुणे  शाळा 0802

17.01. 2003  
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद संस्कार प्रतिष्ठान पिरंगुट, पुणे  मतिमंद  मुलांचे पिरंगुट ता. मुळशी पुणे  शाळा 0598

3.01. 2000 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद राजमाता महिला सेवाभावी संस्था संचलित मतिमंद निवासी विदयालय, बेलेकर वस्ती, माजरी बु. ता. हवेली जि. पुणे शाळा ए 233

02.05. 2009
अनुदानित 80 0 80

बीड 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद राष्ट्रीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, बीड संचलित मतिमंद विदयालय, बीड  शाळा 0226

26 .01. 1999 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद जय संतोषी मॉं शिक्षण संस्था वासनवाडी संचलित मतिमंद निवासी विदयालय, वासनवाडी,  बीड शाळा ए 363

30.07. 2009 
अनुदानित 80 0 80
मतिमंद ग्रामीण बहुउदयेशिय महिला सेवाभावी संस्था, नाथापूर संचलित मतिमंद निवासी विदयालय, नाथापूर, ता. जि. बीड शाळा ए 368

01 .08. 2009
अनुदानित 60 0 60
मतिमंद कै. यशवंत चव्हाण विश्वस्त मंडळ, बीड संचलित बोधवर्धिनी मतिमंद मुलांचे निवासी विदयालय, आंबेजोगाई, बीड  शाळा 0479

28 .04.  1999 
अनुदानित 50 10 60
मतिमंद  बालाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, आंबेजोगाई बीड संचलित मानव विकास निवासी मतिमंद विदयालय आंबेजोगाई  बीड  शाळा 0693

20 .06.2001  
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद वैष्णव देवी शिक्षण प्रसारक बहउददेशीय मंडळ, बीड संचलित मतिमंद निवासी विदयालय किल्लेधारुर बीड शाळा 0476

28 .04. 1999 
अनुदानित 25 0 25
मतिमंद जनार्थ शिक्षण प्रसारक मंडळ, येळंब(घाट) ,बीड संचलित मतिमंद निवासी शाळा, उमरी, ता. केज, बीड   शाळा ए 011

4 .07. 2006 
अनुदानित 75 0 75
मतिमंद ज्ञानेश जनकल्याण सेवाभावी संस्था, आवरगांव,  बीड संचलित केशवरावजी धांडे निवासी मतिमंद विदयालय, तळवडा ता. गेवराई,  बीड  शाळा 0827

17 .05. 2003 
अनुदानित 120 0 120
मतिमंद इंद्रायाणी सेवाभावी संस्था, नायगाव संचलित निवासी मतिमंद विदयालय, नायगांव, ता. पाटोदा, जि. बीड  शाळा ए 235

5.02. 2009 
अनुदानित 80 0 80
मतिमंद मातोश्री रमाबाई आंबेडकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, मांजलगांव संचलित निवासी मतिमंद विदयालय ,किटटी आडगांव , ता. माजलगांव, जि. बीड  शाळा ए 289
अनुदानित 80 0 80

बुलढाणा

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद गजानन महाराज संस्थान, शेगांव, बुलढाणा संचलित मतिमंद विदयालय, शेगांव, बुलढाणा  शाळा 0212

4 .01. 1999 
अनुदानित 50 10 60

भंडारा 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद परिवर्तन शिक्षण संस्था वसिला संचलित जनचेतना मतिमंद विदयालय, भंडारा  शाळा 0539

18.05. 1999 
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद दिगंबरा अपंग शिक्षण सस्था, भंडारा संचलित ज्ञानगंगा मतिमंद व सेरेब्रल पालसी मुलांची शाळा, माकडेनगर, तुमसर भंडारा शाळा 0834

5 .08. 2003 
अनुदानित 0 35 35

मुंबई उपनगर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद दिलखुष स्पेशल स्कूल, जुहू, मुबंई  शाळा 0148

16.12. 1998
अनुदानित 0 100 100
मतिमंद पुनर्वास स्पेशल स्कूल, गोरेगांव, मुबंई शाळा 0166

18 .12. 1998
अनुदानित 0 50 50
मतिमंद भगिनी सेवा मंदिर, विलेपार्ले संचलित कल्याणदिप के. सी. नानवटी स्पेशल‍ स्कूल फॉर मेंटली, हॅडीकॅप, विलपार्ले, मुंबई शाळा 0157

1‍6.12. 1998
अनुदानित 0 50 50
मतिमंद श्रीमती वसराबाई डागरा नवनिर्माण स्पेशल स्कूल, मालाड संचलित वल्लभदास डागरा इंडियन सोसायटी फॉर मेंटली रिटायडेड, मालाड, मुबंई शाळा 0164

18 .12. 1998  
अनुदानित 0 135 135
मतिमंद सेव्ह द चिल्डेन केअर सेंटर, कलानगर, बांद्रा, मुबंई शाळा 0137

10 .12. 1998 
अनुदानित 0 50 50
मतिमंद शशि मांगल्य स्कूल फॉर स्पेशल केअर, दिंडोरी, गोरेगांव, (पू)  मुंबई शाळा 0400

6 .04.  1999  
अनुदानित 0 70 70
मतिमंद रामकृष्ण शिक्षण मंडळ , कांदिवली , संचलित सदाफुली मतिमंद मुलांची शाळा कांदिवली, सेरेब्रल पाल्सी युनिट मालाड, मुबंई शाळा 0156

16.12. 1998 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद महिला परिषद,अंधेरी संचलित शिशू कल्याण केंद्र मतिमंद मुलांची शाळा अंधेरी मुबंई शाळा 0154

16.12. 1998 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद सुलभा ट्रस्ट फॉर स्पेशल एज्यु. ॲड रिसर्च, टिळकनगर, चेंबूर, मुबंई संचलित सुलभा स्कूल चेंबूर  मुबंई  शाळा 0165

18.12. 1998 
अनुदानित 0 85 85
मतिमंद व्ही डी इंडियन सोसायटी फॉर स्पेशल मेंटली रिटायडेड संचलित गोर्वधनदास लेवाजी व रंभाबेनजी गांधी सेरेबल पालसी युनिट मालाड, मुबंई शाळा 0758

2 .03. 2001 
अनुदानित 0 38 38

मुंबई शहर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद कै.एम.एस.डॉ. शिरोडोकर स्पेशल स्कूल केद्र संचालीत कै एम.एस.डॉ. शिरोडोकर स्पेशल स्कूल केद्र के.एम हॉस्पीटल समोर, परेल,  मुंबई. शाळा 0138

10 .12. 1998   
अनुदानित   0 40 40
मतिमंद जय जयवकिल स्कूल फॅार दि चिल्ड्रेन इन निड ऑफ स्पेशल केअर, शिवरी हिल, मुबंई शाळा 0208

1 .01. 1999
अनुदानित 0 350 350
मतिमंद दि रिसर्च सोसायटी फॉर द केअर ट्रिटमेंट ॲण्ड ट्रेनिंग, संचलित साईराम ऑटीझम सेंटर, शिवरी हिल, मुंबई शाळा 0522

17 .05. 1999
अनुदानित 0 25 25
मतिमंद ए. के. मुन्शी योजना मतिमंद  विकास केंद्र, पांजरपोळ, मुबंई शाळा 0163

18.12. 1998
अनुदानित 0 50 50
मतिमंद प्रगती केंद्र, मांटुगा, मुंबई संचलित मीरा विदयालय मतिमंद  मुलांची शाळा, मांटुगा, मुबंई शाळा 0158

16.12. 1998
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद कॉन्हेट ऑफ जेसिस ॲन्ड  मेरी स्कूल, भायखाळा मुबंई शाळा 0152

16.12. 1998
अनुदानित 0 100 100
मतिमंद अंझा स्पेशल स्कूल, अॅथनी डिसिलव्हा  स्कूल, भायखाळा मुबंई शाळा 0161

18.12. 1998
अनुदानित 0 75 75
मतिमंद कनोसा स्पेशल स्कूल, पितांबरकेत,

माहिम (प),  मुबंई
शाळा 0155

16.12. 1998
अनुदानित 0 125 125

यवतमाळ

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद वनराईशिक्षण संस्था , ‍ यवतमाळ संचलित जीवन विकास मंदिर विदयालय,  यवतमाळ शाळा 0740

15.01.2002 
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद महाकाली बहुउदेशिय विकाससंस्था, यवतमाळ, संचलित स्व. पुरुषोत्तम निवासी मतिमंद विदयालय, वडकी, ता. राळेगांव, जि. यवतमाळ  शाळा 0750

ऑगस्ट 2002
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद मागासवर्गीय एज्यूकेशन सोसायटी, पुसद, जि यवतमाळ संचलित मतिमंद निवासी विदयालय, काळी दौ, ता. महागांव,‍ जि यवतमाळ शाळा 01

7.03. 2014
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद देव बहुउदेशिय शिक्षण संस्था पुसद, जि यवतमाळ संचलित साईछाया मतिमंद शाळा, पुसद, जि यवतमाळ शाळा 03

15.03. 2014
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद आसमा बहुउदेशिय शिक्षण संस्था, पुसद, यवतमाळ संचलित मतिमंद विदयालय, पांढरकौडा रोड, यवतमाळ शाळा 02

7 .03. 2014
अनुदानित 40 0 40

रत्नागिरी

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद अविष्कार मतिमंद मुलांची शाळा, टिळक रोड,  रत्नागिरी  शाळा 0103

16.11. 1998  
अनुदानित 0 50 50
मतिमंद कोकण वुमेन युथ ॲण्ड स्टुडंट डेव्हलपमेंट सेंटर सोसायटी, चिपळूण, संचलित जि§ मतिमंद मुलांची शाळा, चिपळून, जि. रत्नागिरी  शाळा 0101

1.12. 19998  
अनुदानित 0 40 40

रायगड

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद भारतीय मानव विकास, पनवेल संचलित मतिमंद मुलांची शाळा, पनवेल, जि. रायगड  शाळा 0592

17 .09. 1999 
अनुदानित 0 50 50

लातूर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद जीवन विकास प्रतिष्ठान, लातूर संचलित मतिमंद विदयालय, एम आय डी सी, लातूर शाळा 0200

30.12. 1998 
अनुदानित 75 25 100
मतिमंद जीवन विकास ग्रामिण महिला मंडळ, लातूर संचलित  पांडुरंग निवासी मतिमंद विदयालय, लातूर  शाळा 0744

14 .05.2002 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद महाराणा प्रताप शिक्षण संस्था, सेवापूर, चाकूर, लातूर संचलित निवासी मतिमंद विदयालय, निलंगा, लातूर  शाळा 0766

15.05.2002  
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद यशवंत चव्हाण सेवाभावी बहउददेशीय संस्था, लातूर संचलित महेश निवासी मतिमंद विदयालय, मुरुड, ता.. जि. लातूर  शाळा ए 0605

8 .05. 2010
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद अहिल्यादेवी होळकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, उदगीर लातूर  संचलित श्रीनिवास मतिमंद विदयालय, औसा, लातूर   शाळा 0251

29.01. 1999
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद चंद्रसागर सेवाभावी संस्था, औराद शहाजनी, ता निलंगा, जि लातूर संचलित राजीव गांधी  निवासी विदयालय,  औराद श्हाजनी, ता. निलंगा, लातूर  शाळा 1018

02.11.2013 
अनुदानित 60 0 60
मतिमंद गुलशन बहुउददेशीय सेवाभावी संस्था, निलंगा,  लातूर संचलित गुलशान मतिमंद विदयालय, निलंगा, जि. लातूर  शाळा 0776

24.10. 2002
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिक्षण संस्था, निलंगा लातूर संचलित कै. सरस्वती  शिंदे  निवासी मतिमंद विदयालय, कासार शिर्शी, निलंगा, लातूर  शाळा 0792

10.12.2002 
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद ओम शांती बहुउददेशीय शैक्षणीक वाचानालय व सेवाभावी ग्रामीण विेकास महिला मंडळख्‍ हंगरगा संचलित राजीव गांधी  निवासी मतिमंद विदयालय, पानचिंचोली, ता. निलंगा जि. लातूर  शाळा ए 936

13 .04.2012  
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद अहिल्यादेवी होळकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, उदगीर लातूर  संचलित संत ज्ञानेश्वर निवासी विदयालय, अहमदपुर, लातूर   शाळा 0250

29.01. 1999  
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद अण्णाभाऊ साठे मागासवर्गीय महिला उदयोग विकास संस्था, धोनशी, ता. जळकोट, लातूर संचलित श्री समर्थ धोंडूतात्या निवासी मतिमंद विदयालय, हडोळती, ता. अहमदपूर, लातूर  शाळा ए 023

13.07. 2006  
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद श्री. संगमेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, शिवूर, निलंगा, लातूर संचलित छत्रपती महाराज मतिमंद विदयालय, वलांडी, ता. देवणी, लातूर  शाळा अे 082

22.01.2007 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद यशवंतराव चव्हाण सेवाभावी बहउददेशीय संस्था, लातूर संचलित संत गाडगेबाबा निवासी मतिमंद विदयालय, नळेगांव  चाकूर,  ता.. जि. लातूर  शाळा ए 216

15.01. 2009 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद भारत मल्टीपर्पज एज्युकेशन सोसायटी, लातूर संचलित  निवासी मतिमंद विदयालय, नळगीर, उदगीर लातूर   शाळा 0448

28 .04. 1999  
अनुदानित 50 0 50
मतिमंद यशवंतराव चव्हाण सेवाभावी बहउददेशीय संस्था, लातूर संचलित निवासी मतिमंद विदयालय, तोगरी,  ता. उदगीर, जि. लातूर  शाळा ए 360

29 .07. 2009 
अनुदानित 50 0 50
मतिमंद संधी निकेतन शिक्षण संस्था , वडगाव , ता. मुखेड लातूर संचलित प्रेरणा निवासी  मतिमंद विदयालय, उदगीर,  लातूर  शाळा 0446

28 .04. 1999
अनुदानित 85 0 85
मतिमंद विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रतिष्ठान, लातूर संचलित दत्त निवासी मतिमंद विदयालय, अतनूर, ता.  जळकोट, लातूर  शाळा 0876

30 .01. 2005 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद एम शहादत्त ग्रामीण विकास संस्था, जरी, ता औसा, जि लातूर संचलित संत बापूदेव साधू निवासी मतिमंद विदयालय, माढा कॉलनी, लातूर शाळा ए 317

29 .06. 2009
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ जनकल्‍याण समिती महाराष्‍ट्र प्रांत लातूर संचलित संवेदना सेरेब्रल पालशी विकसन केंद्र बहुविकलांग मुलांची अनिवासी शाळा, लातूर  शाळा    अे १९०         ३.01.२००८ अनुदानित २५ २५

वर्धा 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद कारमेल सी एम सी एज्यकेशन सोसायटी, सांघवी मेघे, वर्धा संचलित कारमोल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डड, वर्धा शाळा 207

01.01. 1999
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद प्रभु विश्वकर्मा ग्रामिण बहुउददेशीय संस्था, वर्धा संचलित श्री संत गजानन महाराज निवासी मतिमंद विदयालय, वर्धा शाळा 0357

9.03.1999 
अनुदानित 30 0 30

सांगली 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद सोसायटी  फॉर दि वेल्फेअर ऑफ दि हॅण्डीकॅप्ट, सांगली संचलित प्रभात मंदिर मतिमंद मुलांची  शाळा सांगली  शाळा 0271

15.02. 1999
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद नवजीवन मतिमंद मुलांची शाळा, रोटरी हॉल, सांगली  शाळा 0580

22 .07. 1999  
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद इस्लामपूर अक्षर इन्सिटयुट सांगली संचलित,   मतिमंद मुलांची शाळा, इस्लामपूर सांगली  शाळा 0581

22.07. 1999
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद सोसायटी फॉर दि वेल्फेअर ऑफ दि हॅण्डीकॅप्ड, सागली संचलित प्रभात मंदिर मुलांची शाळा, मिरज, सांगली शाळा 0582

12.07.1998
अनुदानित 0 35 35
मतिमंद वडकुमार थॉमस चॉको मेमोरियल ट्स्ट, वडकेत, विकास केंद्र  मिरज संचलित मतिमंद मुलांची  शाळा, तावंग, मिरज  सांगली  शाळा 0692

8.06. 2001 
अनुदानित 0 25 25
मतिमंद आधार शिक्षण संस्था, येळावी,  तासगांव, सांगली संचलित  साधना मतिमंद मुलांची  शाळा ता.  तासगांव  सांगली  शाळा 0640

24.12. 2000 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्था, इस्लामपुर, ता. वाळवा, सांगली संचलित अभिनव निवासी मतिमंद मुलांची शाळा ,  पलूस. सांगली शाळा 0589

22.06. 1999 
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद राजमाता महिला सेवाभावी संस्था संचलित मतिमंद निवासी विदयालय, पारे कुर्की रोड, विटा, सांगली शाळा ए 236

05.02.2009
अनुदानित 80 0 80

सातारा 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद वाई अक्षर इन्स्टियुट, वाई, सातारा संचलित  श्रीमती पी सी अलवाणी मतिमंद  मुलांचे   विद्यालय‍,  वाई, सातारा शाळा 0117

2.12.  1998   
अनुदानित 0 50 50
मतिमंद रोटरी क्लब सातारा कॅम्प संचलित  मतिमंद  शाळा सातारा शाळा  0241

25.01.  1999  
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद समता शिक्षण प्रसारक मंडळ सातारा संचलित मतिमंद मुलांची अनिवासी शाळा , सातारा    शाळा 0320

11.03. 1999  
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद संजीवनी इन्स्टियुट कराड सातारा संचलित मतिमंद मुलांची  शाळा  कराड सातारा  शाळा 0169

22.12. 1998 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद संजीवनी इन्स्टियुट कराड सातारा संचलित  व्यवसाय व प्रशिक्षण  केंद्र   कराड सातारा  कार्यशाळा 0564

12 जून 1999 
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद वाई अक्षर इन्स्टियुट, वाई, सातारा संचलित  चाचा अलवाणी  मतिमंद ‍,प्रशिक्षण  केंद्र   वाई सातारा      कार्यशाळा 0118

2 डिसेंबर   1998 
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद महात्मा शिक्षण संस्था,  फलटण, सातारा संचलित  मतिमंद मुलांची  शाळा फलटण  सातारा   शाळा 0300

25.02. 1999 
अनुदानित 0 40 40

सोलापूर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद जिव्हाळा अपंग मतिमंद शिक्षण  संस्था  , सोलापूर संचलित जिव्हाळा मतिमंद  शाळा  सोलापुर  शाळा 0132

10.12. 1998 
अनुदानित 0 75 75
मतिमंद श्री सिध्द रामेश्वर अपंग  सेवा मंडळ , अक्कलकोट संचलित कै.  मातोश्री लक्ष्मीबाई लिेंगप्पा म्हेत्रे  मतिमंद   निवासी शाळा, दुधनी, ता. अक्कलकोट,  सोलापुर   शाळा 0332

11.03. 1999
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद जय भवानी बहुउददेशीय  संस्था,  कलमन, सोलापुर संचलित  श्री  गुरुदेव   मतिमंद मुलांची शाळा, मजरेवाडी, सोलापुर  शाळा 0567

29.05.1999  
अनुदानित 0 25 25
मतिमंद स्वामी समर्थ अपंग सेवा मंडळ , सोलापुर संचलित स्वामी समर्थ मतिमंद मुलांची शाळा, अक्कलकोट,  सोलापुर शाळा 0649

15.02.2001 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद अमर एज्युकेशन सोसायटी, सोलापुर संचलित  मतिमंद मुलांची अनिवासी शाळा सोलापुर शाळा 0728

15.10.2001 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद राजीव स्मृती  बहुउद्देशिय संस्था,  बार्शी संचलित  मतिमंद मुलांची निवासी शाळा  कुर्डवाडी सोलापुर  शाळा 0761

17 .04.2002 
अनुदानित 50 0 50
मतिमंद भारत शिक्षण  संस्था प्रसारक मंडळ , वडाळा सोलापुर संचलित माऊली मतिमंद निवासी विद्यालय,वडाळा सोलापुर शाळा 0823

6.05.2003  
अनुदानित 50 0 50
मतिमंद स्वामी समर्थ अपंग सेवा मंडळ , सोलापुर संचलित श्री बालाजी मतिमंद शाळा  सोलापुर शाळा 0844

28.10. 2004
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद बिलीएंट  टेक्नीकल इन्स्टियुट, सोलापुर संचलित  श्री सिध्दराम म्हेत्रे  मतिमंद मुलांची  शाळा, नारेवाडी, ता बार्शी,  सोलापुर  शाळा 0892

24.03. 2005 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद संत दामाजी अपंग सेवा मंडळ , सोलापुर संचलित करुणा मतिमंद  मुलांची  शाळा, मंगळवेढा सोलापुर  शाळा 0330

11.03. 1999 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद जिव्हाळा  अपंग मतिमंद शिक्षण  संस्था बार्शी  सोलापुर संचलित जिव्हाळा मतिमंद शाळा बार्शी, सोलापुर  शाळा 0133

10.12. 1998 
अनुदानित 0 40 40
मतिमंद राजीव स्मृती बहुउददेशीय  संस्था , सोलापुर  संचलित मतिमंद  निवासी शाळा बार्शी  सोलापुर शाळा 0267

10.02.  1999 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद निवारा बहुउददेशीय बार्शी   संचलित मतिमंद  निवासी शाळा  अलिपुर , कुर्डवाडी रोड, बार्शी  सोलापुर शाळा 0655

28.02.2001
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद भारतमाता बहुउदेशिय संस्था, बार्शी संचलित मतिमंद निवसी शाळा, अगळगांव, ता. बार्शी, सोलापूर शाळा ए 026

3 .07. 2006
अनुदानित 50 0 50
मतिमंद गणेश रुग्ण सेवामंडळ सोलापूर संचलित मतिमंद अनिवासी विद्यालय पंढरपुर सोलापुर शाळा 0334

11.03. 1999
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद संत दामाजी अपंग सेवा मंडळ , सोलापुर संचलित नागनाथ  मतिमंद  विदयालय, केम, ता. करमाळा, सोलापुर  शाळा अे 412 

18 .09.2009 
अनुदानित 30 0 30

हिंगोली 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग  शाळेचे नाव व पत्ता  शाळा  नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार  मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद लोक‍ शिक्षण प्रसारक मंडळ, हिंगोली संचलित  खाकीबाबा  मतिमंद विदयालय, हिंगोली  शाळा 0343

11.03.1999  
अनुदानित 25 15 40
मतिमंद संत गाडगेबाबा अपंगोध्दार शिक्षण मंडळ कळमनुरी,  हिंगोली संचलित   निवासी मतिमंद विदयालय,  हिंगोली शाळा 0405

6.04. 1999 
अनुदानित 30 0 30
मतिमंद जनजागृती शिक्षण प्रसारक मंडळ, हिंगोली संचलित   निवासी मतिमंद विदयालय,  बसमत  हिंगोली शाळा 0536

18.05.1999  
अनुदानित 25 0 25

स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मतिमंद अनुदानित अपंग कार्यशाळांची जिल्हा निहाय यादी

अहमदनगर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद मतिमंद शिक्षण विकास मंडळ , अहमदनगर संचलित ज्योत्सा उदयोग केंद्र,  मतिमंद मुलांची कार्यशाळा, टिळक रोड, अहमदनगर    कार्यशाळा  0551

28.05. 1999  
अनुदानित 0 30 30

औरंगाबाद 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद नवजीवन सोसायटी  फॉर रिहॅबीलीटेशन ऑफ मेंटली रिटार्डड, औरंगाबाद संचलित नवजीवन मुलांची निवासी कर्मशाळा, एम आय डी सी,  औरंगाबाद  कार्यशाळा 0392

26.03.1999 
अनुदानित 0 30 30

कोल्हापूर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद चेतना अपंगमती  विकास संस्था, कांल्हापुर संचलित चेतना,  व्यवसाय  प्रशिक्षण  व उत्पादन केंद्र कोल्हापुर   कार्यशाळा     0829          07.06.2003 अनुदानित 0 50 50

लातूर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद संधी निकेतन शिक्षण  संस्था, उदगीर, लातूर संचलित संजीवन विकास मतिमंद कार्यशाळा, उदगीर,  लातूर  कार्यशाळा A 360

22.03. 1999  
अनुदानित 60 0 60

मुंबई शहर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद सोसायटी  फॉर व्होकेशनल रिहॅबिलेटेशन,

ताडदेव, मुंबई
कार्यशाळा 0234

25.01.  1999
अनुदानित 0 50 50

मुंबई उपनगर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद शशि मांगल्य वर्कशॉप फॉर एम. आर. वुमेंन्स, गोरेगांव,  मुंबई  कार्यशाळा 0399

4.04.  1999
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद काकुमल ॲड केसरीबाई व्होकेशनल रिहॅबिलीटेशन सेंटर फॉर मेल  ॲड फिमेल, मालाड संचलित मतिमंद कर्मशाळा, मालाड, मुंबई कार्यशाळा 0160

18.12.1998  
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद सुलभा ट्रस्ट फॉर स्पेशल एज्यु. ॲड रिसर्च, टिळकनगर,चेंबूर मुबंई संचलित दिपककुमार लालजी छेडा मतिमंद  कार्यशाळा चेंबूर   मुंबई कार्यशाळा 0729

15.10.2001  
अनुदानित 0 30 30

नागपूर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद मातृसेवा संघ, सिताबर्डी, नागपूर संचलित संरक्षित  मतिमंदासाठी मुलांची  कर्मशाळा सिताबर्डी, नागपूर कार्यशाळा  0310

9.03.1999 
अनुदानित 0 75 75
मतिमंद अपंग व निराधार बहुउददेशीय कल्याणकारी संस्था, नागपुर संचलित मतिमंदासाठी कर्मशाळा व पुनर्वसन केंद्र, मलकापूर, नागपूर  कार्यशाळा  0312

9.03. 1999 
अनुदानित 40 0 40
मतिमंद सेवायोग व वाहन सुरक्षा व बहुउददेशीय संस्था, नागपूर संचलित प्रौढ मतिमंदासाठी कार्यशाळा, नागपूर बडगंज, नागपूर कार्यशाळा  0686

19.05.2001 
अनुदानित 0 60 60
मतिमंद जीवोदया एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर संचलित‍ प्रतिक्षा रिहॅबिलेटेशन  सेंटर फॉर दि मेंटली हॅण्डीकॅप्ट, रेसिडेन्सी रोड, सदर, नागपूर  कार्यशाळा  0809

25.02.2003 
अनुदानित 0 50 50

नाशिक 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद अखिल भारतीय पुनर्वसन संस्था, नाशिक संचलित    मतिमंद  मुलांची  कर्मशाळा, नाशिक रोड,  देवळाली गांव, नाशिक   कार्यशाळा          0129               08.12.1998 अनुदानित 0 40 40
मतिमंद प्रबोधिनी ट्रस्ट, नाशिक संचलित प्रबोधिनी संरक्षीत  कार्यशाळा, जुनी पंडीत कॉलनी,  नाशिक  कार्यशाळा 0127

8.12.1998  
अनुदानित 0 80 80

पालघर

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद श्री ट्रस्ट, विरार, संचलित स्वामी परिज्ञानाश्रम शैक्षणिक  व व्यवसायिक केंद्र, देवळाई पाडा, विरार, ता. वसई, जि. पालघर कार्यशाळा 0224

13.1.1999  
अनुदानित 0 66 66

पुणे 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद जीवन ज्योत मंडळ, पुणे संचलित जीवन ज्योत मतिमंद  मुलांचे वर्कशॉप, कर्वे रोड, पुणे  कार्यशाळा  0195

30.12.1998
अनुदानित 0 70 70
मतिमंद पुणे सेवासदन, लक्ष्मी रोड, पुणे संचलित सेवासदन दिलासा कार्यशाळा एरंडवणा, पुणे  कार्यशाळा   0196

31.12.1998 
अनुदानित 0 75 75

रत्नागिरी

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद अविष्कार मतिमंद मुलांची  कर्मशाळा रत्नागिरी  कार्यशाळा 0105

16.12. 19998 
अनुदानित 0 48 48

सातारा 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद संजीवनी इन्स्टियुट कराड सातारा संचलित  व्यवसाय व प्रशिक्षण  केंद्र   कराड सातारा  कार्यशाळा 0564

12.06.1999 
अनुदानित 0 30 30
मतिमंद वाई अक्षर इन्स्टियुट, वाई, सातारा संचलित  चाचा अलवाणी  मतिमंद ‍,प्रशिक्षण  केंद्र   वाई सातारा      कार्यशाळा 0118

2.12.1998 
अनुदानित 0 30 30

सोलापूर 

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद जिव्हाळा अपंग मतिमंद शिक्षण  संस्था  , सोलापूर संचलित जिव्हाळा गांगजीबाई शाळा, पालवी शेतकी प्रकल्प  कर्मशाळा, अंत्रोळी, ता दक्षिण सोलापुर, सोलापूर कार्यशाळा 0134

10.12. 1998 
अनुदानित 40 0 40

ठाणे

अपंगत्वाचा प्रवर्ग कार्यशाळेचे

नाव व पत्ता 
 

कार्यशाळा 
नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व दिनांक  अनुदानाचा प्रकार मान्य विदयार्थी संख्या - निवासी   मान्य विदयार्थी संख्या - अनिवासी  मान्य विदयार्थी संख्या - एकुण  
मतिमंद अस्तित्व मतिमंद मुलांची  कार्यशाळा, एम. आय.डी. सी..डोंबिवली जि. ठाणे  कार्यशाळा 0124

25.11. 1998 
अनुदानित 0 40 40
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे