विभागीय सांख्यिकी

सांख्यिकीय माहिती

जनगणनेनुसार लोकसंख्या

जनगणनेनुसार लोकसंख्या
श्रेणी 2001 2011
महाराष्ट्र 9,68,78,627 11,23,72,972
अनुसूचित जाती 98,81,656 1,32,75,898
टक्केवारी 10.20% 11.81%

साक्षरतेचे प्रमाण

साक्षरतेचे प्रमाण
वर्ष राज्य (%) अनुसूचित जाती (%)
1971 33.80 14.70
1981 42.00 27.80
1991 64.08 56.40
2001 76.90 71.90
2011 82.91 79.66

दर हजारी मुलींचे प्रमाण ( Sex Ratio )

दर हजारी मुलींचे प्रमाण
वर्ष भारत महाराष्ट्र अनु जाती
1961 941 936 962
1971 930 930 947
1981 934 937 948
1991 927 934 944
2001 933 922 952
2011 940 925 961

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींच्या घरांची स्थितीमध्ये आढळून आलेली तफावत (2001 - 2011)

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींच्या घरांची स्थितीमध्ये आढळून आलेली तफावत
वर्ष एकूण घरे अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीची घरे टक्केवारी(%)
2001 19,063,149 2,779,615 15
2011 23,830,580 3,311,405 14
% वाढ 25 19  

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या घरांचे वर्गीकरण तुलना (2001 - 2011)

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या घरांचे वर्गीकरण तुलना
वर्ष चांगली (%) राहण्यासारखी (%) मोडकळीस आलेली (%)
2001 44 49 7
2011 57 37 6
 • चांगली - चांगल्या‍ स्थितीतील व रिपेअरिंगची आवश्यकता नसलेली घरे
 • राहण्यासारखी - थोडया रिपेअरिंगची आवश्यकता असलेली घरे
 • मोडकळीस आलेली - मोडकळीस आलेली व मोठया रिपेअरिंगची आवश्यकता असलेली घरे

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या घरांची स्थिती (2001 - 2011)

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या घरांची स्थिती
स्थिती 2001 टक्केवारी (%) 2011 टक्केवारी (%)
स्वत:चे 2,235,970 80.44 2,658,674 80.29
भाडयाचे 386,556 13.91 508,823 15.37
इतर 157,089 5.65 143,908 4.35
एकूण 2,779,615   3,311,405  

महाराष्ट्रातील अनुं जातीच्या व्यक्तींना घरामध्ये प्रकाशासाठी उपलब्ध असलेली साधने (2001 - 2011)

महाराष्ट्रातील अनुं जातीच्या व्यक्तींना घरामध्ये प्रकाशासाठी उपलब्ध असलेली साधन
श्रेणी एकूण (%) ग्रामीण (%) शहरी (%) एकूण (%) ग्रामीण (%) शहरी (%)
वीज 79.76 67.73 93.69 70.44 56.93 89.56
रॉकेल 18.18 29.43 5.15 28.21 41.56 9.33
सौर उर्जा 0.20 0.26 0.12 0.15 0.16 0.14
इतर तेल 0.21 0.31 0.10 0.25 0.35 0.10
इतर 0.35 0.45 0.23 0.28 0.32 0.21
लाईट नाही 1.30 1.82 0.70 0.67 0.68 0.66

अनसूचित जाती - शौचालयांची स्थिती (2001 - 2011)

घरामध्ये शौचालय असलेले
अनसूचित जाती - शौचालयांची स्थिती
एकूण (%) ग्रामीण (%) शहरी (%) एकूण (%) ग्रामीण (%) शहरी (%)
44.67 32.60 58.66 28.35 17.39 43.87
घरामध्ये शौचालय उपलब्ध नसलेले
घरामध्ये शौचालय उपलब्ध नसलेले
एकूण (%) सार्वजनिक (%) उघडयावर (%)
55.33 30.46 69.54
67.40 10.10 89.90
41.34 68.91 31.09
71.65    
82.61    
56.13    

अनुसूचित जाती - मालमत्ता दृष्टीक्षेप (2001 - 2011)

अनुसूचित जाती - मालमत्ता दृष्टीक्षेप
मालमत्ता श्रेणी एकूण ग्रामीण शहरी एकूण ग्रामीण शहरी
बॅक सुविधा   59.64 52.56 67.84 37 30 47
रेडिओ / ट्रान्झिस्टर   16.27 10.34 23.15 29 22 40
टेलिव्हिजन   50.86 30.04 74.98 38 20 63
संगणक / लॅपटॉप एकूण 9.40 4.79 14.74      
  इंटरनेटसह 3.04 0.73 5.72      
  इंटरनेटशिवाय 6.36 4.06 9.02      
दूरध्वनी / मोबाईल एकूण 59.84 43.74 78.50 7 2 14
  दूरध्वनी 5.02 3.84 6.37      
  मोबाईल 50.13 37.20 65.10      
  दोंन्ही 4.70 2.69 7.02      
सायकल   28.24 25.16 31.80 27 23 34
स्कूटर / मोटारसायकल / मोपेड   16.72 9.61 24.97 8 4 13
कार / जीप / व्हॅन   2.85 1.27 4.68 2 1 3

अनुसूचित जाती उप योजना प्रगती

अनुसूचित जाती उप योजना प्रगती
वर्ष राज्याचा नियतव्यय अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठीचा नियतव्यय
2002-03 11562.00 530.29
2003-04 12050.00 610.62
2004-05 19980.00 655.98
2005-06 11018.00 1122.00
2006-07 14829.00 1592.00
2007-08 20200.00 2060.00
2008-09 25000.00 2332.80
2009-10 25500.00 2652.00
2010-11 33934.53 3461.00
2011-12 41500.00 4233.00
2012-13 46938.00 4787.68

अनुसूचित जाती उप योजना सन (2013 - 2014)

अनुसूचित जाती उप योजना सन
श्रेणी कोटी टक्केवारी
राज्याचा नियतव्यय रु 49000.00 10.20%
अनु जाती उप योजना नियतव्यय रु 4997.68
अनुसूचित जाती उप योजना सन
योजना कोटी एकूण
जिल्हास्तर रु 2076.00 रु 4997.68
राज्यस्तर रु 2921.68

समाज कल्याण - एका दृष्टिक्षेप

 • शासकीय वसतीगृहे - 374 ( मुले 211 + मुली 163)
 • विभागीय स्तर 1000 क्षमतेची वसतीगृहे - 7
 • अनुदानित वसतीगृहे - 2388 ( मुले 1938 मुली 450)
 • नवीन निवासी शाळा - 100
 • समाज कार्य महाविदयालये - 51
 • सफाई कामगारांच्या निवासी शाळा - 02
 • अनु जाती आश्रमशाळा - 15 ( प्राथ 10 + माध्य. 5 )
 • विभागीय स्तरावरील आय टी आय - 07
 • दलित वस्त्या - 37604
 • डॉ आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन - 34
 • मातोश्री वृध्दाश्रम - 35
 • दीर्घ मुदतीच्या कर्ज दिलेल्या सूत गिरण्या - 10
 • अर्थसहाय्य‍ दिलेल्या अनु जाती सहकारी संस्था - 287

भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद

“राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्वप्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करील.”

शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे